Vil ha videreforedling av mer råstoff i Oppdal:

– Mat går ikke av moten

Oppdal skal være et sted for utvikling av nyskapende bedrifter både innen landbruk og skogbruk og det bør bli mulig å videreforedle mer lokale råvarer til mat, mener Oppdal Sp.

Matproduksjon i et fremtidsperspektiv

Oppdal Senterparti har stor respekt for alle typer næringsliv i Oppdal. Vi vet at oppdalingene er kjent for å levere kvalitet. Vi vet at næringslivet i Oppdal utvikles raskt. Og vi forstår veldig godt at det er «itjnå som kjem tå sæ sjøl».

Vi som politikere ser viktighet av å tilrettelegge for best mulig næringsutvikling. Da er det ikke nok å lytte og love. Vi må gjennomføre!

Hvis det skal produseres mer mat i Oppdal så må vi politikere sørge for arealutnyttelse til nettopp matproduksjon. I områder med dyrkamark, dyrkbar mark, godt og svært godt beite må vi sørge for at matproduksjonen utvikles. I rullering av kommunens arealplan har vi jobbet målrettet for å stoppe nedbyggingen av god produksjonsjord til fordel for større matproduksjon. Det skal vi også fortsette med i tida framover.

Dette betyr ikke at hytteutbygging er stoppet eller skal stoppes. Det ligger over 1200 ferdigregulerte hyttetomter klare for de som vil bygge hytter. Tenk om alle kunne satt seg mål om at alle hytter skal bygges av trevirke fra Oppdal – hadde ikke det vært tøft!

Nydyrkinga her i Oppdal har vært fantastisk; nå nydyrkes det dobbelt så mye som kommunen har budsjettert med ville skje! Matprodusentene i Oppdal har skjønt det; vi må iverksette tiltak som gir større avling og dermed større produksjon i framtida. Godt jobba!

Kompetanseutvikling er viktig også innen landbruk og skogbruk. Den desentraliserte agronomutdanninga i Oppdal har vært en suksess. Vi må sørge for at dette fortsetter. Så har vi kompetansesterke landbruksrådgivere på flere kontor i Oppdal som bistår landbruket med kurs og veiledning. De er helt nødvendige også i framtida. Oppdal Senterparti vil sette mål om å lansere Oppdal som sted for utvikling av nyskapende bedrifter både innen landbruk og skogbruk. Vi ser viktigheten av framtidsretta og innovative tiltak, og å legge til rette for enkel etablering og satsing på et livskraftig landbruk i et grønt perspektiv.

Når matproduksjonen utvikles får det også ringvirkninger. Landbruket er avhengig av stabile og gode leverandører. I Oppdal tilbys heldigvis det aller meste av utstyr og tjenester som landbruket etterspør her i bygda. Ressurspersoner og bedrifter bidrar til å løfte landbruk og skogbruk opp og fram. Men det er fortsatt plass til flere leverandører og ressurspersoner til landbruket i bygda – vi henter fortsatt en god del varer og tjenester fra nabokommuner.

Vi i Oppdal Senterparti tror at potensialet er stort også for videreforedling av de råvarer som allerede er i produksjon. Mat går ikke av moten og vi må produsere enda mer for framtida. Befolkningen blir større og forbrukerne er i tillegg stadig på søken etter nye smaker.

Slik vi har forstått er både råvarer og foredlede varer produsert i Oppdal i toppklasse både når det gjelder smak og kvalitet. Så mener vi også at større grad av videreforedling av mandelpotet, kjøtt fra ulike dyreslag, grønnsaker, bær og frukt vil være ønskelig og absolutt mulig. Og tenk også på alle de vakre dyreskinnene som dessverre ikke blir foredlet videre i Oppdal i dag. Slik vi ser det er det bare fantasien som setter grenser for hva som kan videreutvikles.

Med vennlig hilsen

Kari Toftaker og Geir Arild Espnes

Oppdal Senterparti

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments