Bondelaget jubler over ministerens kuvending:

Viderefører veterinærvakta

Veterinærvakten i distriktene videreføres, og bondelaget er fornøyd med at forslaget droppes.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland dropper å gjøre om veterinærvaktordningen etter press fra blant andre Norges Bondelag. Dermed fortsetter dagens ordning som før.

– Vi er svært glad for at regjeringen reverserer vedtaket om å fjerne øremerkingen av midlene til veterinærvaktordningen og applauderer seieren til den sunne fornuft, sier fylkeslederne i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, Audhild Slapgård og Kari Åker i en pressemelding etter departementets snuoperasjon.

Ville fått store konsekvenser

Det er i dag 160 vaktdistrikt over hele landet som får tilskudd for å ha veterinær tilgjengelig døgnet rundt. Kommunene har lovpålagt plikt til å sørge for tilstrekkelig veterinær vaktberedskap. Dagens vaktdistrikt er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander.

Statsråd Monica Mæland foreslo å enten fordele midlene etter folketall, eller etter en landbruksnøkkel som ikke tar hensyn til om landbruksvirksomheten har husdyr eller ikke.

Mange fryktet hvordan endringer i ordningen kunne komme til å påvirke situasjonen for bønder ute i kommunene. Et eksempel er kommunene Osen, Roan og Åfjord i Trøndelag, hvor det ved bruk av den foreslåtte landbruksmodellen ville vært snakk om en reduksjon av tilskudd på 0,8 mill.kr.

Også varaordfører Ingvill Dalseg er fornøyd med at hennes partikollega nå varsler snuoperasjon:
– God tilgang på veterinærvakt også utenom ordinære åpningstider er veldig viktig for alle innenfor husdyrnæringen i Oppdal. Regjeringen har fått mange tilbakemeldinger fra oss lokalpolitikere, bønder og veterinærer som var bekymret over om tilgangen på veterinærvakt ville bli dårligere når tilskuddet skulle flyttes. Disse innspillene er nå lyttet til, sier Dalseg i en kommentar.

Forslaget kunne i verste fall ført til at bønder ikke hadde fått tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid, mener bondelaget.

– Tilgangen til veterinærtjenester hele døgnet, over hele landet, er livsviktig for dyrene våre. Videre sikrer dette god beredskap og forutsigbarhet for bonden, sier Slapgård og Åker samtidig som de poengterer at dette også er med på å sikre god dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat til den norske forbrukeren.

Fortsatt direkte tilskudd til kommunene

Reversering av vedtaket innebærer at bevilgningen blir tilbakeført Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet fortsetter forvaltningen av ordningen som nå. Beslutningen ble offentliggjort av landbruksministeren tirsdag.

– At vi fortsatt får opprettholde ordningen som i dag, er med på å sikre husdyrproduksjon over hele landet, sier fylkeslederne Slapgård og Åker.

Bondelaget har lagt ned et stort arbeid i snuoperasjonen og takker alle lokallag og lokale politikere for engasjement og oppslutning om saken.

Vennligst Logg inn for å kommentere