Nerskogvegen 0509_MF

Igang med omfattende oppgradering :

Nå utbedres Nerskogvegen

Entreprenøren har en stor jobb å gjøre med stikkrenner og grøfter før de kan komme i gang med leggingen av nytt dekke på Nerskogvegen.

Alle som skal kjører Nerskogvegen denne høsten, må være forberedt på å smøre seg med tålmodighet. Det skyldes dels at vegen er forholdsvis smal og at en rekke stikkrenner skal graves opp. Noe som innebærer at vegen nødvendigvis stenges i perioder.

– Det er over 60 stikkrenner vi skal ta, sier Einar Antonsen. Gravemaskinføreren og en kollega var i gang med ei av de mange stikkrennene som krysser under vegbanen da OPP tok en tur for å se på arbeidet i formiddag.

I tillegg til at drensrørene skal skiftes, blir det og lagt ny masse i stikkrennene og sikret en god åpning slik at vann finner veien fra grøfta og gjennom rørene.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Ole Vegard Sæther utdyper til Radio E6 at de har en omfattende jobb foran seg. Han sier de i tillegg til de tverrgående stikkrennene, og skal anlegge slike ved avkjørsler til inn- og utmark.

– Vi skal også åpne og renske grøfter og få kontroll på vannet, sier Sæther.

– Hvilke konsekvenser får arbeidet for trafikkavviklingen?

– Det er ikke planlagt stopp ut over minste stopptid ved arbeidsvarsling. Maks venting i 15 minutter, sier prosjektlederen, og tilføyer at det vil være langsgående sikring slik at minimum ett kjørefelt holdes åpent.

Sæther legger til at de neste år begynner med selve vegbanen. Det innebærer oppfresing av gammel asfalt, legging av pukk som nytt forsterkingslag og deretter asfaltering.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 22 millioner kroner, og er planlagt ferdigstilt i løpet av neste sommer.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer