Enstemmige vedtak fra Rennebu og Midtre Gauldal:

Bygger smalere E6

6.september behandlet kommunestyrene i Rennebu og Midtre Gauldal utbyggingen av E6, og i begge kommunene ble planene enstemmig vedtatt.

Det betyr at de nye reguleringsplanene for veitraséen er banket igjennom, og utbyggingen kan starte.

De nye reguleringsplanene erstatter planene for ny E6 fra 2016, der det var tegnet 2-3-felt og 90 km/t.

Den nye veitraséen er optimalisert i vesentlig grad med tanke på økt samfunnsnytte og reduserte kostnader, med delvis ny linjeføring og 4-felt, og 110 km/t i store deler av parsellen, skriver Nye Veier AS i en pressemelding.

Fire entreprenørere er prekvalifisert og tegner anbud, og det er planlagt, som OPP tidligere har skrevet, at alt skal være klart til å skrive under kontrakten i november.

LES OGSÅ: Disse vil bygge ny E6

Det er allerede godt kjent at den nye E6 i Nye veiers regi blir mye billigere enn forespeilet. Omtrent én milliard kroner har Staten spart på å legge traséen rundt Berkåk.

Etter at kontrakten er tegnet, skal Nye Veier AS i samhandlingsmøter med entreprenøren for å finne «ytterligere muligheter for optimalisering», skriver selskapet i pressemeldingen.

Vennligst Logg inn for å kommentere