Avgjørelse om skiløypa i Gjevilvassdalen:

Nå er dommens dag klar

Dommen i Gjevilvassdal-saken faller fredag 4. oktober og dermed kan det bli det nye kommunestyret som skal behandle en eventuell anke.

Det bekrefter ordfører Kirsti Welander til OPP etter at hun fredag 6. september fikk en e-post fra tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen.

Der går det fram at skjønnsretten har berammet et siste møte i saken fredag 4. oktober og at skjønnsrettens avgjørelse vil bli gjort tilgjengelig for partene samme dag.

Det er knyttet stor spenning til utfallet i saken der skjønnsretten i første omgang skal ta stilling til om skjønnet skal fremmes. De som ønsker brøyting av veien vinterstid mener kommunen ikke har utredet alternative traseer godt nok, og at retten må avvise skjønnet.

Dersom retten likevel avviser dette primære kravet, er spenningen knyttet til hvor store erstatninger de 31 grunneierne som ikke vil avstå grunn frivillig, skal få i erstatning.

Under skjønnsforhandlingene presenterte advokatene et samlet erstatningsbeløp på 33,5 millioner, som inkluder erstatning for selve veibruken, tap av utleieinntekter, tap av tomtesalg og tap av inntekter fra skogsdrift.

Når dommen har falt har partene en måned på seg til å bestemme hvorvidt de vil anke.

– Dommen fra Tingretten må behandles senest tre uker etter at dommen har falt, for velger man å anke, må kommuneadvokaten få tid på seg til å utforme en anke, sa Kirsti Welander i formannskapet sist uke.

Ettersom dommen faller fredag 4. oktober går ankefristen ut 4. november. Dersom det skal bli det nye kommunestyret som behandler en anke, må det skje i et ekstraordinært kommunestyremøte rett rett etter at  det nye konstitueres 23. oktober.

Vennligst Logg inn for å kommentere