Enstemmig ja til «Låven» – åpner for P-hus ved Elkjøp:

Rungende ja til Låven

Bygningsrådet vedtok mandag enstemmig rammesøknaden for bygging av Sivas nye Innovasjonssenter i sentrum – og nå kan det bli parkeringshus i Oppdal sentrum.

Bygningsrådsleder Arnt Gulaker (Ap) mente dette var et viktig vedtak for Oppdal:

– Jeg tror på sikt dette vil bety mye for Oppdal, men jeg skjønner de som er skeptisk. Mange er i tvil om det er rett bygg på rett tomt. Men det er så viktig å få dette til bygda, det vil merkes, sa Gulaker.

Nestleder Ola Skarsheim (SP) hadde heller ingen store innvendinger mot planene om et innovasjonssenter som mange av naboene er sterkt imot. I tillegg til arealer for nyskaping og innovasjon skal blant annet VGP og Spenst inn i bygget som toppes av et 26 meter høyt klatretårn.

– At bygget blir så stort er noe vi bare må venne oss på i sentrum, det blir både høyere og større, sa Skarsheim i debatten.

Det var mange tilhørere til saken i mandagens kommunestyremøte, både fra Nasjonalparken næringshage og fra naboene. Både Aunasenterets arkitekt Amund Grimstad og eier av leiligheten på Aunasenteret, Per Atle Hansen, fulgte den forholdsvis korte debatten.

Nå må de regne med at Siva kaster seg rundt og starter byggingen.

– Mange har lurt på om Siva står klare til byggestart. Signalene vi har fått er at så fort det foreligger positive vedtak, kan de sette spaden i jorda , allerede denne uka. Den sjansen tar de på eget ansvar, sa Gulaker med tanke på naboenes varslede klager på dagens vedtak.

I byggeperioden vil 40 av 140 parkeringsplasser bli liggende bak byggegjerdet, og Aunasenteret har varslet erstatningskrav som følge av det de mener vil bli et omsetningstap på 40 millioner kroner. Det er basert på et bransjeanslag på at en parkeringsplass genererer en million i omsetning årlig.

Rådmannen i Oppdal innstilte på godkjenningen av rammesøknaden, til tross for naboklager. Rådmannen mente fordelene for Oppdal var større enn ulempene for naboene.

Ola Skarsheim (Sp) var den første som tok ordet i en sak der konfliktene har vært store fra første gangen OPP skrev om planene:
– Dette er en betent sak med enormt mange innspill fra eiere og brukere av området. Det er vel som forventet på ei så sentral tomt der en skal bruke så mye av tomta. Det er fremmed å bruke vegareal til utbyggingen, men når tomta er som den er, er vel det naturlig. I det store og hele synes jeg dette er en bra plan, forslaget som ligger her er noe jeg kan stille meg bak, sa Skarsheim.

– Jeg støtter rådmannens tilrådning, sa Odd Arne Hoel (uavh) som stilte spørsmål rundt faren for en 200-årsflom. Den vil fylle kjelleren til Siva ifølge beregninger.  Hoel ville vite om utskifting av brua over Ålma på gamle E6 ville hindre en slik flom. Det bekreftet enhetsleder i plan og forvaltning, Ane Hoel.
– Da bør tiltaket prioriteres, kommenterte Hoel.

PARKERINGSHUS

Kommunen ga i dag igangsettingstillatelse til selve grunnarbeidet, senere kommer søknaden om byggearbeid.

– Det er vanlig i store prosjekt at vi gir flere igangssettingstillatelser, kommenterte Ane Hoel.

Hun røpet også at før helga fikk Oppdal kommune en henvendelse fra eier av Elkjøp, Geir Olav Hågensli, som varsler at Elkjøp vurderer utbygging. Da varsler han at det kan være aktuelt å bli med Siva på utbygging av et parkeringshus i to plan på ei ledig tomt ved Elkjøp-bygget.

Det er på denne tomta Siva ønsker å oppfylle parkeringskravet de får ved utbyggingen av Låven. Siva må skaffe 63 parkeringsplasser i nærheten av innovasjonssenteret. Det ønsker de å skaffe ved Elkjøp-bygget, 200 meter unna det planlagte innovasjonssenteret.

Signalene fra Elkjøp-eieren tok bygningsrådet med seg i vedtaket der de ber Siva gå i dialog med Hågensli for å realisere parkering i to plan på tomta.

OMSTRIDT

Innovasjonssenteret har vært svært omstridt siden OPP første gang presenterte planene i romjula 2017. Naboene har siden protestert massivt mot bygget som går helt i byggegrensen for de to tomtene Oppdal kommune har solgt til Siva mellom sentrumsgata og Aunasenteret.

Eierne av Aunasenteret, Ren Eiendom, mener senteret vil tape mange millioner i byggeperioden fordi ca 40 parkeringsplasser blir liggende innenfor byggegjerdet.

Selskapet varsler erstatningskrav mot Siva som følge av omsetningstap som selskapet mener i verste fall kan føre til permitteringer i butikkene på butikksenteret.

Låven er siden planene ble avslørt i 2017 kappet med én etasje til fire etasjer uten at det har dempet klagene vesentlig.

– Det er mange som er spent på hva som skjer, spenningen er like stor for oss, sa bygningsrådsleder Arnt Gulaker da han åpnet bygnignsrådet med uvanlig mange tilhørere i kommunestyresalen.

Siva må ta i bruk nabogrunn i byggeperioden. Ettersom bygget går helt i nabogrensen, må blant annet byggekraner stå på lekeplassen i sør og i sentrumsgata som ligger utenfor selve tomta. Dette har naboene motsatt seg, og butikker langs sentrumsgata frykter for adkomsten og omsetningen når gata stenges i 14 måneder og det kun blir en smal gangvei langs gata.

Siva har også søkt om dispensasjon fra parkeringskravet ved å etablere parkeringsplass ved Elkjøp, 200 meter unna Siva-bygget.

Rådmannen ville godkjenne rammesøknaden, men i vedtaket gjøres det klart at Siva vil kunne bli erstatningsansvarlig for de ulempene bygget skaper for naboene.

– Jeg synes det var en bra riggplan, det vil bli noen ulemper i perioden. Alle utbygginger i sentrum vil skape ulemper i byggeperioden. Slik må det bli skal vi utvikle tomtene i sentrum, sa Henrik Ottersen (V) som var vara for Kyrre Riise (V). Han meldte seg inhabil fordi Troll arkitekter har samarbeidet med Pir II om planene.

– Vi har et sterkt ønske om at partene kunne satt seg ned sammen, kom det i et hjertesukk fra Arnt Gulaker (Ap) før vedtaket ble banket.

Vennligst Logg inn for å kommentere
2 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
2 Kommentarforfattere
Inge Bertil BrusethEspen DB Lund Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Espen DB Lund
Gjest
Espen DB Lund

Dette er en trist dag for Oppdal. 😢 Men etter at de tross alt godkjente det vanvittige veiprosjektet vi dessverre må slite med var det ikke overraskende at dette monsteret også ble godkjent. 😡

Inge Bertil Bruseth
Gjest
Inge Bertil Bruseth

Ha møter for å pynte på det! Dette er avgjort for lenge sia sånn som flere andre bygningssaker. Mye er bestemt før det er bestemt!! Hvem er det egentlig som bestemmer??