Rennebu Sp kritisk til ny allianse - KrF ble sviktet:

– Samler for mye makt i sentrum

Makta konsentreres til Berkåk sentrum på bekostning av kretsene gjennom den nye politiske alliansen, frykter Sps forhandlingsleder.

Torsdag formiddag ble Ola Øie (Ap) presentert som Rennebus ordfører i fire nye år, med partifelle Marit Bjerkås som varaordfører.

Ap samarbeider med Høyre og Venstre, men alliansepartnerne får ingen lederposisjoner i de politiske utvalgene.

Sps forhandlingsleder Rolf Arne Bruholt reagerer på hvordan ledervervene er fordelt.

–  Vi er oppriktig bekymret for maktkonsentrasjonen. Dette blir for sentrumsstyrt, mener Bruholt, med henvisning til at partiene som er blitt enige hovedsakelig har sine velgere i Berkåk sentrum. Med unntak av to representanter er alle de elleve i den nye alliansen valgt inn fra sentrum. Hele opposisjonen består av folk fra kretsene, med unntak av KrFs Rune Skjolden.

Rolf Arne Bruholt er misfornøyd med at mindretallet med sine 10 av 21 representanter kun blir tildelt ledervervet i ett av hovedutvalgene.

–  Det virker som om avtalen er en blåkopi av inneværende periode.

I denne valgperioden har kretsene i Rennebu stått mot sentrum i flere saker:

  • Voll mistet skolen, Innset mistet både barnehage og skole og har etterlyst et større fokus på næringsutvikling i kretsen
  • På Nerskogen har innbyggere og hytteeiere vært frustrert over manglende initiativ for å utbedre veien.
  • Fire grender sør i Rennebu søkte om grensejustering etter at kommunestyret kontant avviste sammenslåing med Oppdal. Fellesnevneren i alle disse sakene er misnøye med at kretsenes behov blir oversett.

–  Det er noe som murrer i grendene og dette trodde vi skulle rettes på i valget. Det var snakk om å bygge bruer til kretsene. I stedet gjør Ap det samme en gang til. Posisjonene frister for mye. Har de ikke lært likevel, spør Bruholt.

Bruholt ønsker ikke å fremstå som furtete fordi Sp tapte det politiske spillet, men legger samtidig ikke skjul på at han er skuffet over at de ikke lyktes med å skape et alternativ til den nye alliansen. Sp fikk 31,5 prosent oppslutning, økte med ett mandat og kunne fått flertall sammen med KrF (tre mandater) og Høyre (ett mandat).

–  Vi snakket med alle første kvelden etter valget, men skjønte fort at vi ikke kunne få til et samarbeid med Ap. Vi fortsatte samtalene med KrF og Høyre, forteller han.

Samtidig pågikk det samtaler mellom KrF og Ap.

–  Klokka 12.30 onsdag fikk vi beskjed om at de hadde funnet sammen. Da stengte KrF døra til oss og vi ble parkert. Dette var uventet for oss, og jeg må innrømme at vi ble litt resignerte.

Aps nåværende partnere, Høyre og Venstre, ble også trukket inn i de nye samtalene.

Like før klokka 23 onsdag kveld ringte Bruholt til Ola T. Lånke i KrF for å informere om at det var trolig var ting på gang mellom Høyre og Venstre

–   Mens vi snakket sammen ble Lånke oppringt av folk fra Ap.

I følge Bruholt fikk Lånke da beskjed om at Ap hadde brutt med KrF og blitt enige om en avtale med Høyre og Venstre.

–  Det gikk nok tungt inn på KrF, sier Bruholt, som medgir at det ble en dramatisk prosess der Ap kjørte parallelle løp med KrF og Høyre/Venstre.

Ola T. Lånke, som selv har vært ordfører i Rennebu i en periode samt stortingsrepresentant i 16 år, bekrefter overfor opdalingen.no at partiets Per Arild Torsen var tilbudt varaordføreren av Ap. Lånke er opprørt over Aps dobbeltspill:

–  Vi er veldig skuffet over fremgangsmåten. Jeg ble faktisk litt sint da beskjeden fra Ap kom, og det er ikke ofte, sier Ola T. Lånke til avisen.

 –  Kunne dere vært mer på hugget for å få til en avtale, Bruholt?

– Vi ble satt så fort på sidelinja da KrF valgte å gå med Ap at det ikke var mer å hente noe sted for oss. Vi ble satt sjakk matt, sier Bruholt.

Selv om han er skuffet over at det ikke ble noen avtale med KrF og Høyre, er han opptatt av å «skvære opp» og gå videre.

– Vi skal brette opp ermene og være gode samarbeidspartnere og utgjøre en sterk opposisjon i neste periode.

Vennligst Logg inn for å kommentere