Bollestad mener budsjettmidler i 2020 bare er et anslag:

Jekker på ny opp pelsdyrregningen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) avviser at 160 millioner i pelsdyrerstatning neste år avslører nivået på kompensasjonen, og antyder at erstatningene blir enda høyere enn tidligere forutsatt.

Norges pelsdyralslag kom med kraftig kritikk til regjeringen etter at det i statsbudsjettet for 2020 er avsatt 160 millioner kroner til kompensasjon til pelsdyroppdrettere som avvikler neste år. I tillegg er det foreslått å sette av 20 mill. kroner til omstillingstiltak for slike oppdrettere.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad understreker at bevilgningen er et overslag, ettersom en ikke vet hvor mange oppdrettere som vil avvikle i 2020.

Behovet for kompensasjon vil være avhengig av hvor mange pelsdyrgårder som avvikles hvert år, mener statsråden.

Loven om forbud mot hold av pelsdyr gir en avviklingsperiode fram til 1. februar 2025.

– Vi forventer at det blir behov for å bevilge penger til kompensasjons- og omstillingsmidler til pelsdyroppdrettere i hvert års statsbudsjett, i alle fall til og med 2025, sier Bollestad.

Den foreslåtte bevilgningen for 2020 er basert på en antakelse om at kun en begrenset del av pelsdyroppdretterne vil avvikle i 2020. Skulle departementet ta feil i sine antagelser, vil bevilgningen bli økt, sier Bollestad.

En forskrift har vært ute på høring og vil være retningsgivende for hvor mye oppdretterne får i kompensasjon.

Bollestad avviser kritikken mot at beløpet avsatt neste år viser hvor lite oppdretterne får.

– Den foreslåtte bevilgningen for 2020 kan derfor ikke ses på som en «avsløring» av hva departementet samlet forventer å betale. Departementet forventer at samlet utbetaling til kompensasjon og omstillingsmidler vil overstige 700 millioner kroner, eller mer enn 3,5 mill. kroner i gjennomsnitt per pelsdyroppdretter, sier Bollestad.

Det er likevel under en tredjedel av det næringen selv har anslått en nedlegging av næringen vil bety for næringen.

Analyser gjort av Samfunnsøkonomisk analyse og Oslo economics antyder at erstatningene må bli på minst 2,3 milliarder kroner.

Regjeringen la først 350 millioner på bordet i kompensasjon, økte så dette til drøyt 500 millioner kroner og la til omstillingsmidler på 100 millioner kroner. Nå antyder Bollestad ytterligere 100 millioner når næringen er ferdig avviklet i 2025.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments