Oppdal stasjon

Oppdal stasjon Foto: Morgan Frelsøy

Sjekk trafikktallene for midt-norske strekninger:

Flere tar Dovrebanen

Dovrebanen har en trafikkvekst på 3,4 prosent hittil i år, på Trønderbanen er det nullvekst.

De første åtte månedene i år er det gjort 47,1 millioner togreiser med Vy,  det er 1, 3 millioner flere reiser enn på samme tid i 2018. Det viser ferske tall fra Vy om togtrafikken i Norge. Veksten er på 2,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2018.

Slik er trafikken for togstrekningene i Midt-Norge:

Dovrebanen Oslo og Trondheim
På regiontogene mellom Oslo og Trondheim var det 3,4 prosent flere reiser i årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. 588 100 passasjerer reiste mellom Oslo og Trondheim i perioden.

Nordlandsbanen, Trondheim – Bodø
På regiontogene på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø var det 0,3 prosent færre reiser i årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. 312 660 passasjerer reiste mellom Trondheim og Bodø i perioden.

Rørosbanen
På regiontogene på Rørosbanen var det 1,7 prosent flere reiser i årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. 205 700 passasjerer reiste mellom Hamar og Røros i perioden.

Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes
På regiontogene på Raumabanen var det 7,9 prosent færre reiser i årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. 83 800 passasjerer reiste på strekningen i perioden. Det forklares med at strekningen har vært påvirket av stengninger på grunn av rasfare.

Trønderbanen Lundamo/Lerkendal – Steinkjer
På lokaltogene i Trøndelag mellom Lundamo/Lerkendal – Steinkjer var det 0 prosent flere reiser i årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. 941 370 passasjerer reiste på strekningen i perioden.

Lokaltog mellom Trondheim og Røros
På lokaltogene mellom Trondheim og Røros var det 15,9 prosent færre reiser i årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. 72 880 passasjerer reiste mellom Trondheim og Røros i perioden. Nedgangen skyldes ifølge Vy planlagt arbeid på strekningen, saktekjøringer og midlertidig stans på Rørosbanen grunnet en rekke små branner i juli.

Som OPP har omtalt overtar SJ Dovrebanen fra juni neste år, og allerede om to år varsler SJ seks flere avganger til og fra Oppdal.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert