OPP besøkte Arnvid Sæther under årets slått på fjellgården Sæter i Klevgardene i sommer. Her er dyrkajorda bratt og Sæther bruker en unik slåmaskin av samme sort som hans yrkeskolleger i alpene benytter.
OPP besøkte Arnvid Sæther under årets slått på fjellgården Sæter i Klevgardene i sommer. Her er dyrkajorda bratt og Sæther bruker en unik slåmaskin av samme sort som hans yrkeskolleger i alpene benytter.Bilde 1 av 3
Kulturlandskapet i Klevgardene er helt unikt.
Kulturlandskapet i Klevgardene er helt unikt.Bilde 2 av 3
Klevgardene i Oppdal
Klevgardene i OppdalBilde 3 av 3

Fylkesmannen støtter skjøtsel av unikt kulturlandskap:

Åpner pengesekken for Klevgardene

Fylkesmannen har hele 800 000 kroner til disposisjon for jordbruksforetak som har drevet slått eller hatt dyr på beite i Klevgardene i Oppdal i år.

Det er gjennom ordningen for utvalgte kulturlandskap, der Klevgardene er med, at det nå kan søkes om tilskudd til årlige skjøtselstiltak, opplyser Fylkesmannen.

I juni fjor orienterte ordfører Kirsti Welander kommunestyret om at Klevgardene og Sliper-Detli-området på Lønset er plukket ut som utvalgt kulturlandskap.

Politikerne slo deretter fast at dette ville gi Oppdal nye muligheter som reiselivskommune.

Fagansvarlig for landbruk i Oppdal kommune, Gro Aalbu, viste den gangen til at grunneierne i Klevgardene-Sliper-Detli-området er levende engasjert i nærområdet sitt og har restaurert kløvsti og skjøttet slåttemarker og landskap slik at kulturverdiene er unike.

– Nå får de belønning for dette i form av å bli løftet opp som ett av 39 utvalgte kulturlandskap i Norge. Det er først og fremst heder og verdighet å bli med i et fellesskap, i følgeAalbu.

Fylkesmannen opplyser at jordbruksforetak som har drevet slått eller hatt dyr på beite i Klevgardene i 2019, kan nå søke tilskudd til årlige skjøtselstiltak gjennom ordningen for utvalgte kulturlandskap – Klevgardene.

Søknadsfristen er satt til 1. november.

Fylkesmannen er tildelt 800 000 kroner til å følge opp tiltak for å ivareta kulturlandskapet i området i 2019, heter det på Fylkesmannens hjemmeside.

Halvparten av midlene satt av til årlige skjøtselstiltak i området.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments