Alliansen tok drøftingen bak lukkede dører:

Avviser trolig ny rettsrunde

Kommunestyreflertallet kommer trolig til å avvise en ny rettsrunde i skjønnet for skiløypa på Gjevilvassveien.

‘- Med alle de diskusjonene vi har hatt i kveld i de ulike partigruppene kan jeg ikke skjønne annet enn at det er et stort flertall for å ikke anke saken, sier Venstres gruppeleder Haakon Nordseth til OPP.

Mandag kveld gjennomførte partiene åpne gruppemøter der tingrettens kjennelse i løypespørsmålet i Gjevilvassdalen var hovedsak. Den skal behandles i et ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag.

Hovedargumentet for å droppe overskjønn er kostnadsspørsmålet. En erstatning til grunneierne på 10 millioner kroner er i følge Nordseth et akseptabelt beløp. En ny rettsrunde vil medføre nye kostnader, forklarer Nordseth.

I tillegg til erstatningene har rettsprosessen til nå kostet kommunen 4,3 millioner kroner.

Det har vært knyttet spenning til hvordan Sp ville stille seg til utfallet i skjønnsretten, siden partiet konsekvent har stemt imot både reguleringsprosessen og ekspropriasjon av grunn til skiløypa.

Denne motstanden er  neppe over med det første.

Etter det OPP forstår vurderer Sp et tilleggsforslag i morgendagens møte der de ber kommunedirektøren utrede hva konsekvensene blir av å avvikle hele reguleringsprosessen for å slippe å utbetale erstatningene. Dette kan bli aktuelt å vurdere på et senere tidspunkt når det foreligger en rettskraftig dom.

Kommunedirektøren anbefaler ikke en ny rettsrunde nå, bortsett fra en såkalt avledet anke på en begrenset del av dommen for å unngå dobbelt erstatning på strekningen Grøtsetra-Resskrysset om motparten krever overskjønn.

En gruppe grunneiere har allerede varslet at de vil kreve overskjønn, bekreftet advokaten deres Ivar Chr. Andersskog overfor OPP før helgen. Advokaten sa også at grunneierne akter å brøyte veien i vinter.

Spørsmålet er om et signal fra kommunestyreflertallet om å avvikle reguleringsprosessen på et senere tidspunkt kan føre til at grunneierne dropper å begjære overskjønn. Da vil de kunne oppnå det de er ute etter uten en ny, kostbar rettsprosess som de risikerer å måtte betale i sin helhet selv, dersom de skulle tape saken.

Ankefristen er 4. november.

Etter gruppemøtene mandag ble det trommet sammen til et felles gruppemøte i den nye, politiske alliansen som styrer Oppdal, Sp, Venstre, KrF og SV. Dette møtet skulle etter planen også OPP delta på. Møtet ble imidlertid gjennomført uten at avisen ble invitert til møtet.

OPP får opplyst fra sentrale kilder at møtet hadde karakter av å være et «uoffisielt rådsmøte» der det var «enighet om ingen presse».

I alliansens politiske avtale er åpenhet i politiske prosesser et sentralt punkt, noe også ordfører Geir Arild Espnes (Sp) understreket i sin åpningstale til kommunestyret forrige onsdag.

 – Ble møtet stengt for pressen, Nordseth?

– Jeg trodde møtet var åpent, for det foregikk ingenting hemmelig der, men det ble hastig innkalt til møtet. Det var aldri noe definert tidspunkt på forhånd.

Følg kommunestyre-debatten om skiløypa i Radio E6, i dag fra klokka 09.00!

2 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Jon olav loe
Jon olav loe
7 måneder siden

Boas trenger nye bad,,, kunne vell strengt tatt brukt pengene til slike tiltak istedenfor krangling om skiløyper,, da skifolket godt kunne betalt for skiløyper selv…

Bernt-Olav Simonsen
Bernt-Olav Simonsen
7 måneder siden

Jeg er hytte Oppdaling siden 1993, på disse 27 årene har jeg kjøpt varer og tjenester på Oppdal for omlag 1 350 000,-. I tillegg til investering i hytte for omlag 2,5 millioner til en Oppdalsbedrift. Så betaler jeg omlag 5-6 000 i eiendomsskatt hvert år. Dette er betydelige bidrag til Oppdal kommunes kommunebudsjett, både direkte og indirekte. Så får det bli opp til Oppdal om jeg skal fortsatt være hytteoppdaling. Skiløyper generelt og løypa innover Gjevilvassdalen spesielt er viktig for meg.