Penger til nye tog og elektrifisiering i Trøndelag:

Bedrer nattogtilbudet

Regjeringen starter elektrifiseringen av Trønderbanen og bygger om sittevogner til liggestoler for å bedre nattogtilbudet på Dovrebanen.

Det settes også av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å bedre nattogtilbudet på blant annet Dovrebanen.  Det har vært kritikk mot at sovekupekapasiteten har vært dårlig på Dovrebanen. Liggestolene kan slås helt flatt,  og en ekstra ombygd vogn skal kobles på fem av de åtte daglige nattogavgangene  som kjøres på Dovrebanen, Nordlandsbanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen.

Regjeringen setter av 100 millioner kroner til oppstart av delelektrifiseringen på Trønder- og Meråkerbanen. Prosjektet foreslås startet opp med en kostnadsramme på 2,2 milliarder kroner. Det er traseen fra Trondheim via Hell til Storlien (Meråkerbanen) og Stjørdal (Trønderbanen) som skal elektrifiseres først.

Regjeringen setter også av 41 millioner kroner til å planlegge tiltak for å kjøre to tog i timen på Trønderbanen Melhus–Steinkjer. I dag er det én avgang i timen. Trønderbanen stopper på Lundamo, Oppdal har kun én Trønderbane-avgang  og det er pendlertoget med avgang fra Oppdal på morgenen.

Regjeringen setter også av 92 millioner kroner til planlegging og bygging av togparkering og plattformtiltak når det skal leveres 14 nye togsett til Trønderbanen og Rørosbanen. Det første togsettet kommer i 2021.

Vennligst Logg inn for å kommentere