Anders Nordmo, Idar Heggvold og Thorleif Jacobsen fra Oppdal kommune inne i ett av Boas-badene som må renoveres etter fuktskader.
Anders Nordmo, Idar Heggvold og Thorleif Jacobsen fra Oppdal kommune inne i ett av Boas-badene som må renoveres etter fuktskader.

Regningen for fuktskader i eldreboliger kan bli på 13 mill.:

Boas-regningen kan bli på 13 millioner

Kommunedirektøren ber det nyvalgte kommunestyret om 6 millioner kroner for å bytte alle badene ved den eldste delen av Boas etter soppangrepene. Men regningen blir minst dobbelt så stor.

–  Skadene er mye større enn det vi først var klar over, sa enhetsleder for tekniske tjenester, Thorleif Jacobsen til OPP 3. oktober.

Sammen med arbeidsleder Idar Heggvold og fagansvarlig for bygg, Anders Nordmo, bekreftet han at 21 av 22 bad i den eldste delen av Boas fra 1992 må byttes ut etter omfattende fukt- og soppangrep.

En inneklimarapport fra selskapet Mycoteam bekreftet funnene fra Analysesenteret som OPP omtalte i sommer, som slo fast at det var fuktangrep i 10 av de 22 leilighetene. I tillegg ble nye skader avdekket, og konklusjonen er at fuktproblemene er knyttet til badene i alle leilighetene.

De anslo de samlede kostnaden til å være et sted mellom 6 og 20 millioner kroner, for nye bad, nye gulv, ombygging og ny ventilasjon.

Nå ber kommunedirektøren kommunestyret om 1,5 millioner kroner innenfor årets budsjett, gjennom momskompensasjon og lån,  for å sette i gang rehabiliteringsarbeidet med badene. Resten, 4,5 millioner kroner foreslås bevilget i neste års budsjett.

Arbeidet skal skje i to etapper, går det frem av innstillingen til kommunestyret som får saken på bordet i et ekstraordinært møte tirsdag.

Først utbedres badene, deretter blir kostnadene for videre utbedringer kartlagt og lagt frem for kommunestyret i et nytt møte.

Skadene er så omfattende at det i følge avdelingsleder for bygg og eiendom, Anders Nordmo, er behov for å organisere arbeidet som et byggeprosjekt.

Foreløpig er kostnadene anslått til 13 millioner kroner, og dette utgjør kostnadene for utbedringen av Boas. I første omgang tas kun badene.

  • Renovere badene i samtlige leiligheter og bygge om parleiligheter der adkomst mellom garderobe og bad fjernes og erstattes med adkomst kun via soverom. Anslått kostnad pr. bad 300.000 kroner.
  • Alle gulv i soverom og garderobe fjernes og det etableres nye gulv. Anslått kostnad pr. leilighet 100.000 kroner.
  • Etablering av balansert ventilasjon i alle leiligheter. Anslått kostnad pr. leilighet 200.000 kroner.
  • Dersom skaden også omfatter gulv i stue og kjøkken, vil disse også bli fjernet, og det blir nødvendig å demontere/erstatte kjøkken. Omfanget er ennå ikke kjent, og dette kan gjøre at regningen blir enda høyere enn 13 millioner.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments