Milliarder til ny E6, millioner til gangvei og kongevei

Bygger gangvei og kongevei

Det settes av midler til å bygge etterlengtet gangvei mellom Hevle og Driva neste år.

Det settes av penger i statsbudsjettet til å videreføre byggingen av den 3,8 kilometer lange gang- og sykkelveien langs E6 melllom Driva og Hevle.

Gangveien vil knytte Oppdal sentrum til Driva og koster drøyt 50 millioner kroner. Prosjektet er delt opp to deler, og planen har vært å starte fra Hevle i høst. Det blir to kulverter under E6, ved Hevle og på Driva.

Det settes også av midler til istandsetting av strekninger på Kongevegen over Dovrefjell, som er et restaureringsprosjekt som Statens vegvesen leder. Blant annet skal Vårstigen ryddes og restaureres for 13 millioner kroner.

Regjeringen setter av 380 millioner kroner for å gjøre ferdig utbyggingen av ny E6 gjennom Soknedal.  Den nye 6,4 kilometer lange strekningen med tunnel åpner september 2020. Regjeringen vil også bevilge 45 millioner kroner for å legge til rette for å bygge en ekstra tunnel for å få fire feltsvei på hele strekningen.

Regjeringen tildeler Nye Veier hele bevilgningen på 5,6 milliarder kroner første halvår 2020 som selskapet selv skal fordeles på de to E6-strekningene i Trøndeldag der byggearbeidet skal starte neste år.

  • Kvål – Melhus sentrum har byggestart høsten 2019 og  er ferdig 2020/2021.
  • Ulsberg – Vindåsliene har planlagt byggestart i 2020 og står ferdig i 2023.
Vennligst Logg inn for å kommentere