Advokat Ivar Chr. Andersskog under skjønnsrettens behandling av veistriden i august.
Advokat Ivar Chr. Andersskog under skjønnsrettens behandling av veistriden i august.

Brøytetilhengernes advokat varsler anke:

– Dette er en halv seier

Advokat Ivar Chr. Andersskog er både fornøyd og misfornøyd med skjønnsrettens slutning i løypestriden i Gjevilvassdalen.

–  Dette er en halv seier til oss, men ingen seier for kommunen, sier Ivar Chr. Andersskog til OPP. Han representerer 32 grunneiere i Gjevilvassdalen som ikke ville inngå frivillig avtale med kommunen om å avstå grunn for skiløype på Gjevilvassveiene.

Fredag kom skjønnsrettens slutning i løypestriden. Sør Trøndelag tingrett slår fast at kommunen må betale 10 millioner kroner i erstatning til grunneierne i seterdalen for å legge skiløype på veien fire måneder i året.

–  Når det gjelder erstatningene er vi godt fornøyd med at retten setter den til 10 millioner kroner. Det er omtrent samme beløp som jeg krevde, sier Andersskog.

Han presiserer at hver av de 115 grunneierne og rettighetshaverne i Gjevilvassdalen vil få 87 000 kroner hver i erstatning.

Andersskog har allerede drøftet rettens slutning med noen av sine parter, og utelukker ikke at det kommer en anke innen fristens utløp 4. november.

–  Vi er ikke fornøyde med skjønnets fremme på strekningene Gjevilvassosen- Grøtsetra og Gjevilvassosen – Langodden. Det er også aktuelt å vurdere å anke at retten ikke vil tilkjenne erstatning for tap av inntekter for seterutleie, skog, tomter og kraftutbygging, sier Andersskog.

Kommunen må betale saksomkostningene for advokatene Ivar Chr. Andersskog og Aslak Førde på 2,5 millioner kroner. I tillegg kommer rettens kostnader og utgiftene til kommuneadvokat Kristian Nordheim.

Samlet sum så langt for å sikre løypa er trolig oppunder 15 millioner kroner. I tillegg kommer ytterligere utgifter til en eventuell ankeprosess i lagmannsretten.

Det er det nye kommuenstyret i Oppdal, som konstitueres 23. oktober,  som skal ta stilling til rettens slutning og om det er aktuelt med en anke fra kommunens side.

Kommuneadvokat Kristian Nordheim ønsker foreløpig ikke å kommentere skjønnsrettens avgjørelse.

Vennligst Logg inn for å kommentere