Morten Olsen (KrF) frykter at mer utredning om reguleringsplanen for skiløype på Gjevilvassveien er første steg i en omkamp om veiløypa.
Morten Olsen (KrF) frykter at mer utredning om reguleringsplanen for skiløype på Gjevilvassveien er første steg i en omkamp om veiløypa.

KrF kritisk til mer utredning da alliansen sprakk og Sp gikk til Høyre:

Frykter omkamp om veiløypa

Sp og Høyre trosset kommuneadvokatens advarsler og ba kommunedirektøren redegjøre for hvordan reguleringsplanen for skiløype på Gjevilvassveien kan trekkes tilbake.

Den nye politiske alliansen sprakk i sin første store sak, spørsmålet om skiløype på Gjevilvassveien.

Sp gikk til Høyre for å få støtte til å få belyst hva som må til for å trekke hele løypereguleringsplanen, mot stemmene til Sps alliansepartnere Venstre, KrF og SV, samt Miljøpartiet De Grønne.

Forslaget ble som OPP skrev mandag kveld drøftet på partienes gruppemøter.

Tilleggspunktet om den nye utredningen ble etter lang debatt, og en noe kaotisk votering, vedtatt med knappest mulig margin, 13 mot 12 stemmer.

Før voteringen over forslaget, som ble omarbeidet flere ganger og gjenstand for flere gruppemøter underveis i debatten, advarte Morten Olsen (KrF) mot at dette kan være første steget mot en omkamp i saken.

– Magefølelsen sier at dette høres fint ut, men jeg har en følelse av at dette er et forsøk på en omkamp og en uthaling av saken. KrF har tillit til kommuneadvokaten og kommunedirektøren og vi ønsker ikke og våger ikke å komme med tillegg til forslaget fra kommunedirektøren, sa Olsen.

På bordet lå innstillingen fra kommunedirektøren om å avvise en ny rettsrunde etter at skjønnsretten har slått fast at løyperetten i Gjevilvassdalen koster 10 millioner kroner.

Så langt var den nye grønnrøde samarbeidskonstellasjonen enige. De ønsket ikke å gå inn i en ny rettsprosess med de kostnadene dette vil påføre kommunen.

Advokat- og rettsutgiftene er til nå kommet opp i 4,3 millioner kroner.

Thorvald Storli (H) ville avslutte hele saken og mente politikerne stod overfor dette valget

– Løype på grus i stedet for gress med påfølgende store erstatninger hvor vi i dag ikke har oversikt over sluttsummen, da den andre parten forlanger overskjønn. Eller skal vi prioritere barn, unge, oppvekst helse og oppvekst, og avslutte saken nå med kjente tallstørrelser, spurte Storli.

Å avslutte saken var imidlertid ikke et alternativ nå, men på et senere tidspunkt.

Sps Odd Arne Hoel la frem forslaget som utløste den store debatten. Hoel ville be kommunedirektøren utrede konsekvensene av «å trekke tilbake reguleringsplanen, og dermed bortfall av strid rundt bruk av vegen», samt konsekvenser for grunneiere og kommunen. Hoel foreslo at utredningen skulle være ferdig til neste møte 21. november.

Å trekke reguleringsplanen er en aktuell problemstilling når det foreligger en rettskraftig dom i saken. Når det skjer er uvisst, siden flere grunneiere som kjent har varslet anke.

Sp og alliansen gikk i gruppemøte for å forsøke å bli enige om dette punktet, uten å lykkes. Både SV, KrF og Venstre uttrykte skepsis.

Tilleggsforslaget fra Sp fikk dessuten kommuneadvokat Kristian Nordheim til å rette en advarende pekefinger til politikerne:

– Å få til en utredning innen 21. november er en umulighet. Det kan jeg si allerede nå. Skjønnet er en privatrettslig, bindende avtale. Kanskje må vi gå en runde med samtlige grunneiere, det er helt umulig innen fristen, sa Nordheim.

Deretter ble det gjort nye forsøk på å omformulere vedtaket for å redusere profilen av en utredning. Her kom så Høyre på banen og inviterte seg til samarbeid med Sp om det omstridte punktet.

Haakon Nordseth (V) viste til at reguleringplanen var tilstrekkelig belyst og at det ikke var behov for flere utredninger.

Og kommuneadvokaten var fortsatt skeptisk til forslaget.

– Det er særdeles villedende å si at å trekke reguleringsplanen fører til bortfall av strid. Det kan jeg si etter to uker i skjønnsretten om denne saken, sa Nordheim, mens Høyre og Sp nok en gang forsøkte å file på formuleringene for å etterkomme Nordheims forslag om å holde seg til å be om en redegjørelse for prosessen ved å trekke en reguleringsplan.

Til tross for nye advarsler fra Norheim, vedtok Sp og Høyre med 13 mot 12 stemmer å be kommunedirektøren om å redegjøre for prosessen ved å trekke reguleringsplanen.

Slik er ordlyden i tilleggspunktet:

 Kommunestyret ber kommunedirektøren om å redegjøre for prosessen rundt å trekke tilbake reguleringsplanen for skiløype på Gjevilvassvegene. Konsekvenser for grunneierne og kommunen ønskes utredet. Redegjørelsen bes framlagt til kommunestyremøtet 21.11.19.

Det samme flertallet justerte også kommunedirektørens innstilling i spørsmålet om en såkalt avledet (begrenset) anke til denne ordlyden:

Spørsmålet om en eventuell avledet anke legges fram for kommunestyret for avgjørelse innen gitt frist. For det tilfelle at fristene blir så korte at kommunestyret ikke rekker behandlingen, så gis kommunedirektøren fullmakt til å inngi avledet anke.

Vennligst Logg inn for å kommentere