Fra valget av det nye kommunestyret, der Geir Arild Espnes (Sp) gir sin stemme på det nye formannskapet.
Fra valget av det nye kommunestyret, der Geir Arild Espnes (Sp) gir sin stemme på det nye formannskapet.

Alliansens endringer utløste debatt:

Her er utvalgene

Kommunestyret endret utvalgsstrukturen mot stemmene til Ap og Høyre som var kritiske til at endringen ble lagt på bordet uten utredning.

Den nye politiske, grønnrøde alliansen som består av Sp, Venstre, KrF og SV erstatter driftsutvalget med utvalg for helse, miljø og oppvekst og utvalg for idrett, friluftsliv og frivillighet. Det skjedde ikke uten motstand fra mindretallet, Høyre og Ap:

– Dette er en beslutning på veldig tynt grunnlag på noe som ble bestemt på bakrommet før konstituerende møte, sa Ingvill Dalseg (H) som etterlyste både en utredning og kostnader for endringen.

Tor Snøve (Ap) hengte seg på:

– Det som bekymrer meg mest er at ordføreren sier at han skal være inkluderende, men her har posisjonen  vist at de har ekskludert opposisjonen, sa Snøve med henvisning til talen som nyvalgt ordfører Geir Arild Espnes hadde holdt der han nettopp tok til orde for åpenhet og inkludering.

Sps forhandlingsleder Ola Husa Risan, forsvarte endringen:

– Selv om vi legger opp til en ny struktur for å få bedre prosesser, tar vi ikke beslutningene ut av kommunestyret. Alle parti vil gjennom arbeidsgruppa få påvirke, men jeg noterer meg poengene som har  kommet og jeg tror dette blir bra, sa han før endringen ble vedtatt: 

Slik blir sammensetningen i de mest sentrale utvalgene:

Formannskapet:

Fra alliansen:

Geir Arild Espnes (Sp), Ola Husa Risan (Sp), Ingrid Grøtte Johansson (Sp), Elisabet Hals (V), Alf Morten Olsen (KrF)

 1. vara: Ingvild Vikan (SV)
 2. vara: Kari Toftaker (Sp)
 3. vara: Håkon Nordseth (V)

Fra mindretallet:

Tor Snøve (Ap)

 1. vara: Eirin Heggvold (Ap)
 2. vara: Rune Myrhaug (Ap)
 3. vara: Magni Øverås (Ap)

Ingvild Dalsegg (H)

 1. vara: Olav Martin Mellemsæter (H)
 2. vara: Eli Dahle (H)
 3. vara: Thorvald Storli (H)

Utvalg for bygg- og arealplansaker

Fra alliansen:

Odd Arne Hoel (Sp), leder, Hilde Rislien (Sp), John Bjørndal-Volden (Sp), Haakon Nordseth (V), Heidi Pawlik Carlson (KrF)

 1. vara: Carl Bjurstedt (SV)
 2. vara: Eivind Risan (Sp)
 3. vara: Hans Bøe (V)

Fra mindretallet:

Eirin Heggvold (Ap), nestleder og Olav Martin Mellemsæter (H)

Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet:

Fra alliansen:

Tore Aasheim (SV), leder, Arne Braut (Sp), nestleder, Mari Ishol Giskeødegård (Sp), Linda Mai Weiseth (Sp), Iver Vammervold (V)

 1. vara: Olav Skjøtskift (Sp)
 2. vara: Inge Moene (KrF)
 3. vara : Tobias Ørstad (V)

Fra mindretallet:

Rune Morten Myrhaug (Ap)

 1. vara: Paul Arne Nøstberg (Ap)
 2. vara: Hanne Torve (Ap)
 3. vara: Synnøve Stølen (Ap)

Tomas Rosset (H)

 1. vara: Siri Dyveke Hoel (H)
 2. vara: Turid Tollin (H)
 3. vara: Stig Stenløkk (H)

Utvalg for helse, miljø og oppvekst

Fra alliansen:

Else Morken (KrF), leder, John Torve (Sp), Olav Skjøtskift (Sp), Ingrid Husdal Dørum (V), Arne Rønning (MDG)

 1. vara: Arne Opdahl (SV)
 2. vara: Tom Kristoffer Olsen (KrF) 4. vara Eira Vammervold (V)

Fra mindretallet:

Magni Øverås (Ap)

 1. vara : Vegard Skjørstad (Ap)
 2. vara: Jenny Kristine Bjørkås (Ap)

Eli Dahle (H), nestleder

 1. vara: Anne Stenløkk (H)
 2. vara: Ottar Selbæk (H)

Koordineringskomiteen

Består av ordfører, varaordfører, rådmann og hovedutvalgsledere

Kontrollutvalget

Fra alliansen:

Håvard Kili Gravaune (Sp), nestleder, Ola Tor Vagnildhaug (KrF), Inger Lise Toftaker (V)

 1. vara: Bjørg Marit Sæteren (Sp)
 2. vara: Magnus Grøtan Heggstad (Sp)
 3. vara: Liv Ulvund Bjørgum (SV)

Mindretallet har lederen i dette utvalget og Høyre og Ap i mindretallet hadde hvert sitt forslag på leder. Høyre foreslo Ketil Jacobsen, mens Ap ønsket Torbjørn Mikkelsen som ble valgt med 20 mot fem stemmer (Høyre, og MDG).

Kommunestyret valgte også representanter til en rekke andre utvalg:

Dovrefjell nasjonalparkstyre:

Ola Husa Risan (Sp) og  Ingrid Grøtte Johansson, (Sp, vara)

Verneområdestyre for landskapsvernområdene i Trollheimen:

Odd Arne Hoel (Sp), og Ingrid Grøtte Johansson (Sp, vara)

Snøhetta og Knutshø villreinnemnd:

Haakon Nordseth (V), partifelle Ingrid Husdal Dørum (vara)

Vannområdeutvalget for Trøndelag og Møre og Romsdal:

Odd Arne Hoel (Sp), vara Eirin Heggvold (Ap, vara)

Beite og rovdyrutvalg:

Hans Bøe (V), vara Tor Olav Naalund (MDG)

Kontaktutvalg skog:

Else Morken (KrF), Odd Arne Hoel (Sp, vara)

Oppdal kirkelige fellesråd:

Tore Aasheim (SV) og Håkon Nordseth (Venstre, vara)

Representant til å ivareta barns interesser i plansaker:

Johannes Georg Goksøyr, Nina Mjøen (vara)

Samarbeidsutvalg for fastlegeordningen:

Kjetil Sandsten (V) og Ingrid Grøtte Johansson (Sp)

Samarbeidsutvalg grunnskolen:

Ungdomsskolen: Olav Skjøtskift

Aune barneskole: Elinor Svisdal

Drivdalen skole: Ola Husa Risan

Midtbygda skole: Ingrid Husdal Dørum

Oppdal videregående skole – skoleutvalg:

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) og varaordfører Elisabeth Hals (Venstre, vara)

Oppdal Alpin Elite:

Olav Skjøtskift og Haakon Nordseth (vara)

Kommunestyrets deltaker i ungdomsrådet:

Tore Aasheim (SV)

Konfliktrådet i Trøndelag:

Hans Bøe (V)

Nordenutvalget legges inn under utvalg for kultur, friluftsliv og frivillighet, og kommunedirektørens forslag om å legge ned stadnavnkomitteen ble også vedtatt.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments