Du kan komme med forslag fram til 22. november:

Hvem fortjener kulturprisen?

I fjor vant Oppdal kulturforum, nå er spørsmålet hvem som fortjener prisen i år.

Nå er det åpnet opp for å komme med nominasjoner til Oppdal kommunes kulturpris.

Oppdal kommune vil ha tilbakemelding om noen vet om noen som fortjener oppmerksomhet for sitt kulturengasjement.

Kommunens kulturpris deles ut for 21.gang.

Prisen gis som en anerkjennelse for særlig innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet, og skal tjene som inspirasjon for dette arbeidet. I vurderingen legges det vekt på en spredning mellom ulike kulturtiltak.

Kulturprisen gis primært til en person bosatt i Oppdal, men kan i også gis til lag/organisasjoner. De nominerte fra de tre siste årene er automatisk med i vurderingen.

Send en begrunnet søknad for din kandidat over e-post eller per brev til Oppdal kommune innen 22. November 2019.

Alle oppfordres til å komme med nominasjoner, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Tidligere vinnere:

  • 1998: Kjell Haugland
  • 1999: Åsta Setrom
  • 2000: Lene Skalleberg
  • 2001: Gunnar Veggen
  • 2002: Marit Sofie Ishoel
  • 2003: Ivar Innerdal
  • 2004: Eystein Wolden
  • 2005: Inge Gorsetseter
  • 2006: Raymond Dørum
  • 2007: Tone Rise Viken
  • 2008: Harald Halmøy
  • 2009: Sverre Bjørkås
  • 2010: Storskrymten spaserklubb
  • 2011: Olaf Solberg
  • 2012: Tore Viken
  • 2013: Oppdal Juniorkorps
  • 2014: Guri Conradi
  • 2015: Astrid Volden
  • 2016: Terje Tysland
  • 2017: Aud Ingrid Aune og Ola Arne Aune
  • 2018: Oppdal kulturforum
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments