Onsdag møtes det nye kommunestyret:

Kabalen fortsatt ikke klar

Sammensetningen av de politiske utvalgene er ennå ikke klar, fem dager før det nye kommunestyret konstitueres.

Forhandlingsleder Ola Husa Risan (Sp) bekrefter overfor OPP at partiene trenger mer tid. Lederne for de fire samarbeidspartiene i den nye grønnrøde alliansen, som i tillegg består av Venstre, KrF og SV, møttes torsdag ettermiddag for en siste finpuss.

I dag, fredag, var planen å ha personkabalen klar etter et møte i valgnemda.

Slik ble det imidlertid ikke.

–  Ikke noe nytt å melde, arbeidet vil pågå over helga, skriver forhandlingsleder Ola Husa Risan (Sp) i den nye grønnrøde alliansen i Oppdal, i en tekstmelding.

Det er flere hensyn å veie når vervene skal bekles. Dels er det krav om minst 40 prosent kvinneandel. I tillegg skal partienes maktposisjon reflekteres og det politiske mindretallet har også krav på verv.

På spørsmål om det er kjønnskvoteringen som er utfordringen, svarer Husa Risan:

–  Ja, det er det som er utfordringen, svarer Husa Risan, som ikke ønsker å nevne aktuelle navn i utvalgene, ut over å bekrefte hvem som skal lede dem, noe han gjorde i torsdagens OPP.

–  Hos oss er ingenting klart før alt er klart, er det han vil si om utvalgsmedlemmer som er nevnt i Opdalingen.

Etter det OPP erfarer forsterkes utfordringen med å sette sammen utvalgene av at Sp-gruppen er særdeles mannsdominert. Kun tre av de ti som fikk kommunestyreplass er kvinner, nemlig Kari Toftaker, Ingrid Nerhoel Myren og Ingrid Grøtte Johansson. I sentrale utvalg er det vanlig å plassere innvalgte kommunestyremedlemmer, såfremt de har nok folk å ta av.

OPP skrev torsdag at de ulike utvalgslederne nå er på plass:

 • Utvalg for helse, miljø og oppvekst ledes av Else Morken (KrF)
 • Utvalg for kultur, friluftsliv og frivillighet ledes av Tore Aasheim (SV)
 • Utvalg for bygg- og arealplaner ledes av Odd Arne Hoel (Sp)

De to første utvalgene er nye og tar over arbeidsoppgavene fra driftsutvalget.

Fra før er det klart at Ola Husa Risan skal fortsette i formannskapet, sammen med blant annet Morten Olsen (KrF), som også er settevaraordfører, mens Haakon Nordseth (V) har varslet at han har bygg og arealplanutvalget som førsteønske. Sp skal ha hele tre representanter inn i formannskapet, mens varaordfører Elisabeth Hals representerer Venstre.

De mest sentrale vervene mindretallet får er nestlederoppgaven i helse-og miljøutvalget, der nåværende varaordfører og jordmor, Ingvill Dalseg (H) kan være aktuell, og lederen i kontrollutvalget, som kan bli styrt av hennes partifelle Ketil Jacobsen, som sitter i samme utvalg i inneværende periode.

Onsdag er det konstituerende møte og valg til de ulike utvalgene. Da bør det meste være klart.

Det som neppe blir klart der den politiske plattformen for den nye alliansen.

– Vi jobber hardt med dokumentet som kan endres etter hvert som kunnskap og problemstillinger endrer seg, sier påtroppende ordfører, Geir Arild Espnes (Sp) til OPP.

Enkelte satsingsområder er imidlertid partiene enige om å prioritere i samarbeidsavtalen som ble signert 6. oktober:

 • Ansvarlig og langsiktig styring av kommuneøkonomien
 • Kommunestyrets arbeid
 • Kommunens virksomhet skal hele tiden være i utvikling og omstilling
 • Miljø- og klimaløft for Oppdal – klima- og energiplanen skal følges opp
 • Næringsvennlig kommune
 • Omfattende tilrettelegging for myke trafikanter
 • Tilrettelegging for friluftsliv og egenorganisert idrett og aktivitet
 • Aktiv distriktspolitikk for levende bygder
 • Grønt og attraktivt sentrum
 • En tung satsing på folkehelse
 • Familie, helse og omsorgstjenester i utvikling
 • En skolesatsing i Oppdal, med et spesielt fokus på å forebygge mobbing
 • Infrastruktur
 • Ansvarlig, bærekraftig og langsiktig landbrukspolitikk
 • Oppdal skal være ei åpen og inkluderende bygd for alle

Det gjenstår fortsatt å meisle ut politikk på de enkelte kulepunktene, men av samarbeidsavtalen går det blant annet frem at partiene det fins enkeltsaker der det «ikke blir naturlig å komme frem til enighet». Spørsmålet om skiløypa i Gjevilvassdalen kan være en slik enkeltsak.

Da skal partiene «være fullt orientert om hverandres standpukt, og behandle hverandres standpunkt respektfullt.», heter det i avtalen.

Torsdagens OPP: Rører ikke varaordføreren – beholder 40 prosent stilling.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments