Boligfeltet bygger ned denne dyrkamarka sør i Oppdal sentrum.
Boligfeltet bygger ned denne dyrkamarka sør i Oppdal sentrum.

Sp-politiker kraftig ut mot boligfelt på dyrkamark:

Kraftig ut mot nedbygging av dyrkamark

Sp-politiker ville stoppe godkjent boligfelt i siste runde – for å hindre nedbygging av dyrkamark.

Senterparti-politiker Kari Toftaker sitter i bygningsrådet – og er også bondelagsleder i Oppdal. Hun har også før kritisert nedbygging av dyrkamark til utbyggingsformål, og i dagens bygningsråd gikk hun kraftig ut mot planene om å bygge ned 15 mål med dyrkamark til 11 boligtomter i Tjønnkåsen sør i Oppdal sentrum.

Arealet har vært  avsatt til boligfelt i over tjue år – og er ferdig regulert til formålet. Kari Toftaker varslet likevel at hun ville stemme imot reguleringsplanen.

– Vi har behov for flere sentrumsnære boligtomter, men dette strider mot min natur, Dette har vært dyrkamark i hundrevis av år, og er i full drift i dag. Jeg ser at det er godkjent, men jeg må følge min egen samvittighet, sa Toftaker da reguleringsplanen skulle vedtas mandag.

Kyrre Riise (V) delte Toftakers bekymring:
– Dette er et godt eksempel på at vi ikke er våken nok i planarbeidet vårt, og får fjernet de utbyggingsarealene som berører dyrkamark. Denne skulle vært luket ut og i siste vurdering kunne vi gjort det, hevdet Riise i debatten.

Han mente politikerne måtte være mer våkne under arealplanarbeidet i årene framover og unngå spredt utbygging av hytter og boliger over hele bygda.

Arnt Gulaker (Ap) pekte på det uforutsigbare med å ta ut planer som har vært godkjent i lang tid.
– Vi må tenke gjennom det også, advarte Gulaker.

– Jeg er uenig med deg Arnt, vi skal kunne gå inn og justere oss når vi ser trendene utvikler seg. Å bygge ned dyrkamark er fy-fy i dag. Det hadde ikke vært galt å luke ut dette ved siste rullering, mente Kyrre Riise.

Ola Skarsheim (Sp) var enig med Toftaker og Riises innvendinger mot å bygge ned dyrkamark.

– Bordet fanger. Nå har grunneier kostet på planarbeid, å stoppe dette nå blir helt feil, sa Skarsheim som imidlertid pekte på at det er massevis av areal rundt boligfeltet som heller kunne vært brukt.

– Vi møter oss selv i døra alt for mange ganger, sa Skarsheim.

– Det er bedre å ta dyrkamark midt inne i et boligområde enn i utkanten, mente Arnt Gulaker.

Toftaker ba om at politikerne fikk en oversikt ved neste rullering av arealplanen over hvilke områder med dyrkamark i Oppdal som står i fare for å bli nedbygd.

Gro Aalbu viste til at politikerne hadde vært gjennom en slik runde i 2015, og avviste Kyrre Riises påstand om at politikerne kunne tatt ut området fra arealplanen som ble vedtatt i sommer.

– I 2015 gikk vi gjennom all dyrkajord som lå inne i arealdelen. Da ble mye dyrkajord som lå inne i planen fra 2010 tatt ut. Men da var denne planen ferdig regulert, og reguleringsplan går foran kommuneplan, understreket Aalbu.

– Det ville uansett ikke vært mulig å ta ut denne planen nå i vår, påpekte Aalbu som la til at det kun er grunneier som eventuelt kan stoppe en slik nedbygging når området er ferdig regulert.

Toftaker var den eneste som stemte imot planen – og 15 mål med dyrkamark i Oppdal sentrum kan bygges ned.

5 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Asbjørn Dypbukt
Asbjørn Dypbukt
7 måneder siden

Fornuftig av Senterpartiet. Oppdal ligger i et marginalt geografisk område for landbruk. Dyrkbar mark bør ikke bygges ned. Håper at Senterpartiet bruker fornuft i en annen omtalt sak også.

Inge Bertil Bruseth
Inge Bertil Bruseth
7 måneder siden

Der var det en grønnsak gitt. Blir uten mye om og men boligfelt.

Ola Vollan
Ola Vollan
7 måneder siden

veldig viktig at Oppdal viser vei. husk at det finnes bare 3% matjord i Norge. bra at Sp viser leder vei

Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
7 måneder siden

Det er nå sikkert også en grunneier inne i bildet her. Om Jorda er ekspropriert, eller det er grunneieren som har søkt om å få legge ut jorda til boligtomter, så vil vedkommende i begge tilfeller få kompensasjon/inntekt for dette. For det er vel ikke så veldig mange muligheter for den som driver gårdsbruk. For enkelte partier vil ikke at det skal bygges på en liten del av dyrkamarka, og så vil de samme partiene at det ikke skal drives med dyr/kuer, for de forurenser for mye. Skulle nesten tro det at disse partiene vil kutte dyreholdet, og vi skal… Les mer »

Tor Eivind Larsen
Tor Eivind Larsen
7 måneder siden

De områdene som er godkjent for utbygging i arealplanen bør bygges ut før at det blir aktuelt å behandle nye områder for utbygging. Lovlige vedtak om arealbruk er ikke reveserbar, det har fylkesmannen gitt Oppdal kommune klar beskjed om og det må kommunestyret godta. Å bruke områder der infrastrukturen er utbygd er bærekraftig, selv om det er jordbruksareal.