Glad for at NVE-planen legges bort:

Krever ny vindkraftpolitikk

Turistforeningene er glade for at regjeringen legger bort NVEs vindkraftplan, men krever ny konsesjonsordning for vindkraft. Han får støtte av Karl Olav Mærk i Folkeaksjonen mot vindkraft i Rennebu.

– Vi mener det er klokt at planen nå legges bort, men det må følges opp med en politikk som tar bedre vare på natur og friluftslivsverdier, sier daglig leder i Trondhjems Turistforening (TT), Frode Støre Bergrem til OPP. ,

Statsminister Erna Solberg varslet i dag at regjeringen legger bort NVEs nasjonale plan for vindkraft etter at den har utløst massive protester.

TT var tidlig ute og markerte sin motstand mot planen.

–  Det er blitt fremprovosert et stort engasjement ved å løfte frem denne saken og i Trøndelag ser vi resultatet av en voldsom utbygging som har bidratt til at folk har våknet, sier Støre Bergrem. Han sikter Trønderenergis prosjektet både på Frøya og i Namdalen, der protestene har vært høylytte.

I høringsrunden til planen er protestene store også fra kommunene.

–  Regjeringen har skjønt at de ikke kan fortsette på denne måten og har skrotet NVEs plan. Det er vi glade for, sier Støre Bergrem.

Men kampen legges ikke død med det. Nå er turistforeningene opptatt av hva som skjer videre.

–  Vi trenger en ny politikk for konsesjonstildeling som sikrer at det innhentes tilstrekkelig kunnskap om natur og friluftslivsverdier i behandlingen av slike saker. Dette er ikke godt nok i dag, mener Bregrem, og legger til:

–  Det kan være anlegg der det er gitt konsesjoner, men som ikke er startet opp, som burde vært lagt på is der verdifull natur står på spill.

Han mener dessuten at en det er behov for en ny godkjenningsordning for vindkraft som hindrer at utbygging skjer via omveier.

– Vi må ha et system som ikke gjør det mulig for utbyggere som legger mye penger på bordet overfor grunneiere å få frem nye prosjekter bakveien.

Dette er også Karl Olav Mærk i den lokale delen av Folkeksjonen mot vindkraftutbygging i Rennebu opptatt av.

–  I områdene som NVE har plukket ut er det gjort et grunnlagsarbeid som utbyggere kan merke seg. Da slipper de jo å gjøre den jobben, sier Mærk, som ikke tror at vindkrafttilhengerne gir seg selv om regjeringen nå gir rødt lys.

Han kjenner til at vindkraftutbyggere allerede har tatt direkte kontakt med grunneiere med tanke på utbygging.

Han krever flere grep fra regjeringens side.

–  Det er ingen grunn til å tro at ønsket om utbygging er over før lønnsomheten svekkes, og da må subsidiene tas bort.

Mærk mener dagens avgjørelse må følges opp med at konsesjoner gitt for flere år tilbake blir gjennomgått på nytt.

–  Flere planer er soleklart på villspor og bremsen må settes på for flere prosjekter som ikke er realsisert, sier Mærk, og lover at gruppen som samlet seg til vardebrenning mot vindkraft i forrige uke vil fortsette kampen.

(saken fortsetter under bildet)

Også styreleder i Den Norske Turistforening ønsker avgjørelsen velkommen.

–  Det er svært gode nyheter for natur og klima at regjeringen nå viser at de ønsker en ny gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynet mellom energiutbygging og natur på en langt bedre måte, sier Hanasand i en pressemelding.

DNT og deres 57 medlemsforeninger var blant de 5000 som leverte høringsinnspill til forslaget om Nasjonal ramme. Der ba organisasjonen om at kartdelen av nasjonal ramme ble skrotet, at det ble etablert en tydelig nasjonal styring i vindkraftutbyggingen, og at det tas mye større hensyn til natur.

–  I dag har alle som har et hjerte for natur og friluftsliv grunn til å glede seg. Dagens beskjed fra regjeringen viser at innspillene våre har blitt lyttet til. Nå kan vi endelig komme i gang med å utforme politikk som setter rammer for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep, sier Hanasand.

DNT var positive til en nasjonal ramme fra starten av, fordi den kunne være et godt verktøy for å sikre en naturvennlig fornybarsatsing. Men rammen som ble lagt fram la ikke grunnlag for det. Og målsetningen om at rammen skulle bidra til å dempe konflikter ble ikke innfridd, da det motsatte skjedde. Det er grunnen til at DNT var tidlig ute med å foreslå en time-out for utbygging av vindkraft på land.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments