Heidi Greni møtte pelsdyrbonde Olav Bjørndal og andre bønder på Lønset i juni like før nedleggingsvedtaket i Stortinget.
Heidi Greni møtte pelsdyrbonde Olav Bjørndal og andre bønder på Lønset i juni like før nedleggingsvedtaket i Stortinget.

Krever full erstatning for pelsdyroppdrettere:

Krever omkamp i Stortinget

Senterpartiet legger i dag frem et representantforslag på Stortinget for å sikre full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyr.

‘- Senterpartiet kan ikke akseptere at familier rundt om i landet blir ruinert av at regjeringen avvikler pelsdyrnæringen og nekter å betale for det, sier stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp).

Regjeringen har hatt på høring et forslag til forskrift om kompensasjon for de som er rammet av forbudet mot hold av pelsdyr. Denne saken hadde høringsfrist 1. oktober.

– Det er ikke tvil om at folk vil tape millioner av kroner på den svake kompensasjonsordningen. Mange vil sitte igjen med bunnløs gjeld. Senterpartiet krever at regjeringen sikrer de i underkant av 200 bøndene full erstatning, fortsetter hun.

Forbudet mot pelsdyr ble vedtatt i Stortinget 13. juni 2019 med stemmene til H, Frp, KrF, V, Sv, MDG og Rødt. Samtidig ble det gitt hjemmel til å lage en kompensasjonsordning.

– I stortingsdebatten ble det både fra FrP og Høyre gitt fagre løfter om hvor god erstatning som skulle komme. Landbruksministerens forslag vil føre til økonomisk ruin for mange av de som er rammet av forbudet. Derfor må Stortinget behandle saken på ny, sier Greni.

I OPP i dag kan du lese om noen av de 156 høringsuttalelsene som har kommet inn, blant annet fra flere pelsdyroppdrettere i Oppdal.

Les oppdretter Øystein Storholm i Oppdal langer ut mot staten i sin uttalelse.

Blant de som har levert høringsuttaleser er også fylkesmannen i Trøndelag, som mener kompensasjonen må bygge på de samme prinsippene som ellers i landbruket når det gjelder pensjonsordninger og erstatning for dyr.

– Det er unaturlig at kompensasjonen ikke harmonerer med ordningene i landbruket, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli til OPP.

Han har hatt mye dialog med oppdretterne og kommunene som rammes, og har godt håp om å få endret forslaget til erstatningsordning.

Hver enkelt gård skal takseres og fylkesmannens arbeid med dette starter så snart forskriften er endelig utarbeidet.

Vennligst Logg inn for å kommentere