Pelsdyrfarmer Martin Ishoel og KrF-topp Morten Olsen tok opp erstatningsordningen på Stortinget tidligere i høst-
Pelsdyrfarmer Martin Ishoel og KrF-topp Morten Olsen tok opp erstatningsordningen på Stortinget tidligere i høst-

Troppet opp på Stortinget igjen:

Legger mer press på partifellene

KrF-topp Morten Olsen gjør et siste fremstøt for å snu sine partifeller på Stortinget i pelsdyrsaken sammen med oppdretter og sambygding Martin Ishoel.

– Vi har registrert at enkelte politikere fortsatt mener det er rett å utbetale erstatning til pelsdyrbøndene ut fra bokført verdi, sa Morten Olsen til Radio E6 onsdag.

Dette prinsippet ligger til grunn i forslaget til forskrift om erstatningsordningen for pelsdyr som er utarbeidet av landbruksdepartementet som styres av Olsens partikollega Olaug Bollestad.

Høringsrunden har vist at næringsaktører, kommuner og fylkesmenn har kommet med sterk kritikk av forslaget.

«Det er rimelig at tilsvarende forhold gjøres gjeldende for pelsdyrnæringa som for landbruket for øvrig», skriver landbruksdirektør i Trøndelag, Tore Bjørkli, i Fylkesmannens høringsinnspill.

  –  Har du noen logisk forklaring på hvorfor partiet ditt ikke ønsker å legge de samme prinsippene til grunn, Olsen?

– Nei, jeg har ikke det og det er grunnen til at vi vil besøke våre folk på Stortinget for å finne det ut, sa han før møtet.

Med seg til Oslo i dag hadde Olsen sambygding og pelsdyroppdretter Martin Ishoel. Ishoels farm har en bokført verdi på 80 000 kroner, men er taksert til 8 millioner kroner.

Ishoel har i sitt høringssvar skrevet at han blir påført økonomisk ruin dersom regjeringens forslag blir vedtatt.

Han har tidligere besøkt flere partigrupper på Stortinget, også KrFs Steinar Reiten i Næringskomiteen som har saken på sitt bord. Med på dagens møte var også minkoppdretter Steinar Aasen fra Brumunddal.

Olsen hadde med seg et notat som er utarbeidet av lokal partileder og regnskapsfører i Oppdal, Peder Haugset.

«Det å komme på å basere seg på bokført verdi i stedet for takst er enten manglende kunnskaper om hva bokført verdi er for noe i et enkeltpersonforetak, eller så er det en utspekulert motvilje mot å gi full kompensasjon», skriver Haugset blant annet i notatet som ble delt ut i dag.

Haugset skriver også at « i ethvert erstatningsoppgjør i henhold til en rettsstat sine prinsipper bruker man en eller annen form for takst når man inndrar verdier og eiendom på ett eller annet vis».

–  Det var en lydhør Steinar Reiten som lyttet til oppdretternes syn. Det var et veldig nyttig møte, sier Olsen, som fortsatt har tro på at erstatningsordningen skal bli bedre enn det regjeringens forslag legger opp til.

– Vi vil gjøre alt vi kan og dette møtet kan være noe av det siste vi får til før saken blir endelig avgjort.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments