Den nye samarbeidsalliansen i Oppdal mellom Venstre, KrF, Sp og SV, er ikke enige om skiløypa på Gjevilvassveien. Her er Venstres Haakon Nordseth (f.v), Morten Olsen (KrF), påtroppende ordfører Geir Arild Espnes (Sp, Ingvill Dalseg (H), Tore Aasheim (SV) og Tor Snøve (Ap) etter oppsummeringen i Radio E6 dagen etter lokalvalget.
Den nye samarbeidsalliansen i Oppdal mellom Venstre, KrF, Sp og SV er uenige i løypesaken. Her er Venstres Haakon Nordseth (f.v), Morten Olsen (KrF), påtroppende ordfører Geir Arild Espnes (Sp, Ingvill Dalseg (H), Tore Aasheim (SV) og Tor Snøve (Ap) etter oppsummeringen i Radio E6 dagen etter lokalvalget.

Sprik i den nye politiske alliansen:

Sp og Høyre kan stoppe løypa

Partitoppene i Venstre, KrF og SV vil bruke 10 millioner kroner på å sikre løypa på Gjevilvassveien, mens påtroppende Sp-ordfører, Geir Arild Espnes, holder kortene tett til brystet. Sp kan stoppe løypa sammen med Høyre.

–  Min personlige menig er at dette er innafor, sier Morten Olsen (KrF) til OPP i en umiddelbar kommentar til løypeskjønnet som ble kjent fredag ettermiddag.

LES OGSÅ: Må betale ti mill. for skiløypa

Olsen understreker at saken foreløpig ikke er drøftet internt i partiet og legger til at det også er uklart om saken vil bli anket av noen av partene.

–  Det endelige svaret på hva prisen blir vet vi først når vi vet om det blir en ankerunde.

Kommuneadvokaten ser ingen grunn til å anke.

Advokat for 33 grunneiere, Ivar Chr. Andersskog åpner for å gå videre til lagmannsretten.

Det var Olsen som i et utspill i OPP høsten 2014 foreslo regulering av løype på veien. Etter lokalvalget et år senere var han ute av kommunestyret og Aps Tor Snøve fremmet forslaget.

–  Det kommer også andre kostnader, som rehabiliteringen ved Boas, sier Olsen, med henvisning til torsdagens artikkel i OPP. Boas-oppussingen kan komme til å koste opp mot 20 millioner kroner.

–  Men skiløypa i Gjevilvassdalen er en investering for fremtiden og for fremtidige skatteinntekter til kommunen, mener han.

Partner i den kommende politiske alliansen i Oppdal,  Tore Aasheim (SV), er enig med Olsen.

–  Sånn umiddelbart er ti millioner kroner mye penger, samtidig er jeg og SV villige til å gå med på å bruke det på løypa, sier Aasheim. Han medgir at han fryktet skjønnet ville bli enda dyrere, men peker på hva løypa tilfører Oppdal i inntekter.

–  I tillegg er det også et folkehelsetiltak å sørge for ei slik løype som er både flat og tilgjengelig. Det har vi ikke så mange steder.

Haakon Nordseth (V) har vært en av de mest sentrale forkjemperne for løypa.

–  Det er veldig gledelig at skjønnsretten ser at det er grunnlag for å ekspropriere grunneiernes rett til å fjerne egen snø 16 uker i året, sier Nordseth. Som påtroppende kommunestyrerepresentant for Venstre, sa han i valgportrettet i OPP i sommer at løypa er verdt minst 20 millioner kroner, slik sittende ordfører Kirsti Welander også har dokumentert.

–  Jeg mener erstatningssummen ligger i ei lei som er forsvarlig ut fra en ansvarlig kommuneøkonomi, sier han.

Nordseth, som også har forsøkt å omstyrte utbyggingsvedtaket for Solgrenda hyttefelt på Resset, er ikke like fornøyd med at skjønnet ble avvist for strekningen Grøtsetra-Resskrysset. Dersom kjennelsen blir stående vil det innebære at kommunen må jobbe for å finne en alternativ trasé, samtidig som det åpner for vintervei til det omstridte hyttefeltet.

–  Den vedtatte reguleringsplanen legger opp til parkering i Osen, og jeg blir veldig overrasket dersom kommunen endrer på den planen, sier Nordseth.

Den nye politiske alliansen med Sp, Venstre, KrF, og SV er enige om å være uenige i løypesaken. Påtroppende ordfører Geir Arild Espnes (Sp), sitter med en viktig nøkkel for det videre utfallet.

Både Sp og flertallet i Høyre har i denne valgperioden konsekvent stemt i mot både løyperegulering og ekspropriasjon.

I det nye kommunestyret kan de to partiene, Sps ti og  Høyres tre representanter, danne flertall med knappest mulig margin.

De kan vedta å ikke tiltre løypereguleringsplanen og på den måten stanse hele skilløypa på Gjevilvassveien. Det vil bety vinterbrøyting i Gjevilvassdalen etter reglene som ble nedfelt av Jordskifteretten i 2014.

Kommunestyret har ett år på seg til å gjennomføre reguleringsplanen.

Espnes uttalte til OPP i valgkampen at han vil forholde seg til skjønnsprosessen og at dette nå er et kostnadsspørsmål. Fredag ettermiddag ble han kjent med dommen gjennom OPP.

  –  Hvor står du nå når skjønnet foreligger, Espnes?

–  Vi må se på denne saken i sammenheng med hva andre ting koster. Dessuten må vi få mulighet til å drøfte kjennelsen innad i partigruppen. Den politiske behandlingen blir spennende, sier Espnes.

  –  Fins det en smertegrense for hva du vil bruke på løypa?

–  Det må vi drøfte når vi får alt på bordet. Vi har også andre utgifter fremover, er alt Espnes vil si om saken nå.

Vennligst Logg inn for å kommentere
2 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
2 Kommentarforfattere
Oddvar Magne SkjørstadmoInge Bertil Bruseth Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Inge Bertil Bruseth
Gjest
Inge Bertil Bruseth

Er skiløype viktigere enn eldre, psykiatri og og rus???

Oddvar Magne Skjørstadmo
Gjest
Oddvar Magne Skjørstadmo

Det ser ut som det nye kommunestyret tar opp arven fra det forrige. Det er bare å glede seg med 4 nye år med kommunens pengeforbruk på en fortsatt konflikt i Gjevillvassdalen. Huffåtitti!!