Tor Olav Naalsund (f.v.), og Arne Rønning i Mijøpartiet De Grønne sammen med Ketil Jacobsen fra Høyre.
Tor Olav Naalsund (f.v.), og Arne Rønning i Mijøpartiet De Grønne sammen med Ketil Jacobsen fra Høyre.

Vervene må fordeles på nytt etter regnefeil:

MDG joker i valgkrøll

Miljøpartiet De Grønne mener at partiet ikke har fått god nok uttelling med utvalgsplasser etter onsdagens konstituering av kommunestyret. Nå går det mot nyvalg.

Valgnemnda ble fredag ikke ferdig med å rette opp i valgkrøllet som oppstod under fordelingen av verv i utvalg, råd og nemnder i onsdagens konstituerende kommunestyremøte.

–  Vi jobber fortsatt med saken og er enda ikke helt enige om løsningen, sier Ketil Jacobsen (H) til OPP etter fredagens møte i valgnemnda.

Stemmetallene fra onsdagens konstituerende møte i kommunestyret skyver Høyre ut av formannskap, tre andre hovedutvalg og kontrollutvalget, der Jacobsen skulle ha plass, mens Ap beholder sine mandat i de samme utvalgene.

Den grønnrøde alliansen, som fra før har fem mandater i hovedutvalgene, styrkes med ytterligere ett mandat når modellen for forholdstallsvalg legges til grunn.

I protokollen fra onsdagens møte er imidlertid mandatene fordelt ut fra enigheten mellom posisjon og mindretall før konstitueringen, der alliansen skulle ha fem og mindretallet to representanter i hovedutvalgene.

Protokollens mandatberegningen bygger på alliansens 16 stemmer (Sp 10, Venstre 3, KrF 2 og SV 1). Under voteringen stemte imidlertid Miljøpartiet De Grønnes to representanter noe overraskende med alliansen, og flertallet ble dermed styrket og maktforskyvingen gikk på bekostning av Høyres liste.

Misforholdet ble oppdaget og påtalt overfor kommunedirektøren av flere representanter underveis i voteringen, men den ble ikke stoppet.

– Dette er politikk, slik kommunedirektør Ole Bjørn Moen, omtalte det.

I dagens valgnemndmøte forklarte MDGs Tor Olav Naalsund onsdagens stemmegivning slik:

– Vi har hele tiden ment at vi ikke fikk god nok uttelling for det brakvalget vi gjorde, et av de beste i en bygdekommune, sa Naalsund, som medga at han «hang litt med geipen» da han så listene som ble presentert fra Ap og Høyre i onsdagens møte.

– Vi fikk ikke uttelling for det reelle styrkeforholdet.

I samarbeid med alliansens forholdstallsvalg oppnådde MDG en fast plass i utvalg for helse, miljø og oppvekst, samt to plasser etter avtalevalg i henholdsvis klagenemnda og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Etter dagens møte svarer Naalsund slik på om han mener partiet burde fått flere posisjoner:

– Vi har sittet med en intern frustrasjon etter at vi gjorde et brakvalg og fikk svarteper i fordelingen av utvalgene, som ikke ble etter kjøttvekta og modellen for forholdstallsvalg.

  –  Inngikk dere ingen avtaler med Høyre og Ap på forhånd?

– Det vanlige er at det største opposisjonspartiet, i dette tilfellet Ap, tar kontakt med de andre. Vi hørte ikke noe, heller ikke fra Høyre og da vi snakket med Ap var ikke de interessert i se på saken, sier Naalsund.

Tor Snøve (Ap) kjenner seg ikke igjen i Naalsunds fremstilling.

– Jeg tok kontakt med MDG og Høyre med tanke på å få til et samarbeid om listene, men jeg hørte aldri noe mer fra MDG, og Høyre oppfattet jeg som lunkne til det.

Snøve sier til OPP at de ønsker å bidra til å finne en løsning.

– Vi ønsker å være konstruktive og bruke helga for å ordne opp, det er viktig for samarbeidet de neste fire årene.

Etter gårsdagens møte satte partiene seg ned for å se på hvordan de skulle løse floken.

I følge kommunedirektør Ole Bjørn Moen er det mest trolig at protokollen fra onsdagens møte er gyldig.

– Jeg tror protokollen er gyldig, men det må prøves av juristene hos fylkesmannen dersom det kommer en klage, sa Moen, og la til:

– Dersom man er enige om at resultatet av avstemningen er i henhold til intensjonen er det flere måter å løse saken på, sa Moen, som har vært i dialog med fylkesmannen.

Både Ola Husa Risan (Sp), Haakon Nordseth (V) og Ingvild Vikan (SV) understreket at alliansens holdning står fast om å gi mindretallet to representanter i hvert hovedutvalg. De spilte ballen over til de tre mindretallspartiene som nå skal bruke helga til å bli enige om å fordele vervene seg i mellom.

– Vi snakker sammen og tror på en løsning som speiler sammensetningen av kommunestyret bedre, sier Naalsund.

Dermed går det mot nye valg for alle hovedutvalg i tirsdagens ekstraordinære kommunestyremøte.

– Jeg tror det blir til felles beste for hele kommunestyret og vil bedre samarbeidsklimaet mellom partiene, mener den ferske MDG-representanten.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments