Byggekamera.no følger utbyggingen av Låven fra taket av Quality Skifer Hotel. Naboen som eier Sentrumsbygget bak Mølla vil stoppe byggingen. De eier også tomta som går østover til og med sentrumsgata.
Byggekamera.no følger utbyggingen av Låven fra taket av Quality Skifer Hotel. Naboen som eier Sentrumsbygget bak Mølla vil stoppe byggingen. De eier også tomta som går østover til og med sentrumsgata.

Må avstå areal til bygging av innovasjonssenteret:

Ny nabo vil stanse Låven

Nok en nabo forsøker å stanse utbyggingen av innovasjonssenteret i Oppdal sentrum.

Forrige mandag avviste bygningsrådet i Oppdal anmodningen fra eierne av Aunasenteret, Ren Oppdal AS,  om å stanse byggingen av innovasjonssenteret gjennom en søknad om såkalt oppsettende virkning.

Det forhindrer ikke at nok en nabo fire dager senere skrev en tilsvarende søknad der  kommunen blir bedt om å stanse gravearbeidet som startet umiddelbart etter bygningsrådsvedtaket.

Denne gangen er det Skreen & Stensrud Eiendom, som eier Sentrumsbygget, som vil stoppe Låven gjennom en klage på vedtaket om å gi Siva rammetillatelse til byggingen 16. september.

Siva må ta i bruk deler av selskapets eiendom til byggearbeidet, ettersom innovasjonssenteret bygges helt i tomtegrensa for de to tomtene Oppdal kommune har solgt Siva.

Advokat Kjell Heggvoll i Adnor advokat mener kommunen bør stanse byggearbeidet inntil Skreen & Stensrud Eiendom har innhentet kompetanse for å lage alternative løsninger som ikke omfatter bruk av nabogrunn i byggeperioden.

«Det er opplagt at tiltakshaver presenterer enkleste og rimeligste løsning for sitt vedkommende. Men det betyr ikke at andre løsninger ikke finnes. Kommunen kan ikke avgjøre at tiltakshavers begrunnelse og løsning er den eneste riktige. fordi andre ikke er presentert», skriver advokaten.

Skreen & Stensrud Eiendom blir ikke selv berørt av utbyggingen, men leietakere i Sentrumsbygget blir berørt, som bingoselskapet Oppdal Bingo og Visbook. Bygget huser også blant annet Sparebank1 SMN og Opdalingen.

Innstillingen til bygningsrådet er den samme som sist – søknaden avvises fordi søknaden ikke inneholder nye momenter i forhold til det som var kjent da rammesøknaden ble godkjent.

Saksbehandler Marte Kleveland peker på at byggeprosjektet ikke kan gjennomføres uten bruk av nabogrunn – noe politikerne har godkjent da reguleringsplanen ble behandlet og vedtatt.

I et tilsvar på klagen, skriver Pir II på vegne av Siva at det må stå byggekran på Skreen & Stensruds eiendom for å nå hele bygget. Skulle den stått på motsatt side vil en legge beslag på flere parkeringsplasser samt innkjøringen til Aunasenteret-parkeringen, heter det i svaret.

I en kommentar fra entreprenør Consto heter det at bygget ikke lar seg oppføre uten å ta i bruk nabogrunn.

I svaret pekes det også på at Siva tar den økonomiske risikoen det er å ta i bruk nabogrunn til bygging, og at et økonomisk tap som følge av byggevirksomheten «kan reverseres i form av kompensasjon».

Søknaden kommer opp som ekstrasak i mandagens bygningsråd.

2 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Inge Bertil Bruseth
Inge Bertil Bruseth
7 måneder siden

Rop i skogen så får du svar.

Per Atle Hansen
Per Atle Hansen
7 måneder siden

Fårikål festivalen er over. Den var kjempebra. Utenfor Domus ble det store serveringsteltet satt opp. Det okkuperte nesten hele parkeringsplassen foran Domus. Hadde «låven tomta» som politikerne ikke enda har skjønt skulle vært sentrumstorget, skulle teltet og salgsboder stått der, og vi hadde hatt 50-100 ekstra parkeringsplasser på dager med stor trafikk. Oppdal har med dette mistet et viktig semtrumstorg.