Rovdata er ferdig med årets telling:

Registrerte 61 jervkull

Hiregistreringen av jerv viser en økning på tre kull sammenlignet med fjoråret.

Det er i år registrert 61 kull med jervevalper i Norge, og det er en oppgang på tre kull, eller fem prosent fra i fjor, melder Rovdata. Dette er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, opplyser Rovdata i en pressemelding.

Rovdata har kvalitetssikret årets datamateriale fra hiregistreringen av jervekull over hele landet.

– Resultatet viser at antall registrerte jervekull har steget litt, fra 58 kull i fjor, til 61 kull og bestanden er dermed et stykke over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det nasjonale bestandsmålet er igjen fordelt på fem forvaltningsregioner for jerv. Kindberg viser at snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av myndighet til nemdene, så er alle fem rovviltregioner med fastsatt bestandsmål på eller over målet.

Kindberg forklarer at det brukes et treårig snitt fordi det vil variere hvor mange tisper som føder valper hvert år, blant annet ut fra alder, om de fødte valper i fjor og tilgang på mat.

– De største endringene i antall jervekull fra i fjor til i år har funnet sted i region 3 (Oppland),  region 5 (Hedmark) og region 8 (Troms og Finnmark). Mens det i Oppland er registrert en økning på fire kull og i Troms og Finnmark en økning på tre kull, er det i Hedmark er registrert en nedgang på tre kull, forklarer Kindberg.

Antall ynglinger i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) og 7 (Nordland) var uforandret sammenlignet med i fjor.

Ut fra antall registrerte jervekull de tre siste årene er det estimert at jervebestanden teller rundt 332 voksne dyr i Norge i år, som er en liten oppgang sammenlignet med 2018.

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av 9 av de 61 påviste jervekullene i år. Det er skutt 6 tisper og 18 valper.

I beiteprioriterte områder i Oppdal, Rennebu og Sunndal alene ble det i vår felt elleve jerv.

3 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Kurt Guldvik
Kurt Guldvik
7 måneder siden

Jerv bestanden i Trønderlag,bør reduseres betraktelig.
Det er faktisk viktigere at vi får tryggere beiteområder.Samt mer vilt til menneskemat.
Og ha denne luxus djevelen gående fritt i fjellet,har ingen verdi.

Ivar Jensen
Ivar Jensen
7 måneder siden

gfgf

Inge Bertil Bruseth
Inge Bertil Bruseth
7 måneder siden

Disse har sin rettmessige plass i naturen, Jerv, Gaupe, Bjørn, Ulv, Kongeørn. Rovdyr er viktig for økosystemet og de har en egenverdi som gjør at vi Ikke har rett til å utrydde dem.