Kommuneadvokaten vant frem på flere punkter:

Ser ingen grunn til å anke

Kommuneadvokat Kristian Nordheim konstaterer at skjønnsretten har gitt kommunen medhold på flere vesentlige punkter.

– Vi synes at det er en salomonisk avgjørelse når skjønnsretten vil gi lik erstatning for veibruken til alle berørte veieiere, sier kommuneadvokat Kristian Nordheim, til OPP.

Fredag kom slutningen fra Sør Trøndelag tingrett som slår fast at kommunen må betale 10 mill. for skiløypa.

Grunneierne får ikke erstatning for skogsdrift, seterutleie eller tomtesalg i Gjevilvassdalen.

62 av i alt 115 grunneiere og rettighetshavere har frivillig avstått løyperetten til kommunen, mens 35 grunneiere har motsatt seg ekspropriasjon av denne retten.

  –  Er du overrasket over utfallet?

–  Nei, jeg er ikke spesielt overrasket. Det har aldri vært tvil om at et tap skulle erstattes. Det er både viktig og riktig at grunneierne får erstatning for bruk av veien til skiløype.

I skjønnsretten avviste Nordheim at grunneiererne ville lide økonomiske tap på skogsdrift og utleie som følge av veien, og mente det var rett at skjønnet ble fremmet.

  –  Er rettens slutning en seier for kommunen?

–  Vi snakker ikke om seier eller tap. Som ekspropriant er man rede til å erstatte ethvert tap som en grunneier påføres. Samtidig noterer vi oss at våre anførsler har nådd frem.

Nordheim viser til at han i retten var opptatt av at det ikke skulle utbetales dobbel erstatning.

–  Dersom grunneierne fikk erstatning for veibruken, skulle de ikke i tillegg bli tilkjent erstatning for andre poster. Dommen er i overensstemmelse med våre anførsler.

Motpartens advokat Ivar Chr. Andersskog utelukker ikke at hans klienter kommer til å anke avgjørelsen.

Kommuneadvokat Nordheim svarer slik på spørsmål om det er grunnlag for nye rettsrunder:

–  Som prosessfullmektig ser jeg ikke noe umiddelbart behov for det, men dette avgjør kommunestyret.

Han peker på at det er kommunen som ekspropriant som betaler saksomkostningene for alle parter i denne rettsrunden. Disse er anslått til rundt fem millioner kroner.

– I en ankerunde risikerer den ankende part å måtte betale sine egne og motpartens kostnader dersom man ikke får medhold.

  –  Blir det skiløype i vinter?

–  Det er det også kommunestyret som avgjør, svarer Nordheim.

Det nye kommunestyret konstitueres 23. oktober og skal i et møte allerede uka etter samles for å ta stilling til skjønnsrettens kjennelse.

Vennligst Logg inn for å kommentere