LEVERER: Her forklarer Viktor Rygh Kjelsli hvordan han skal nå målene sine for sesongen. Hovedtrener Hallgeir Vognild og trener Niklas Kjelsli følger med, sammen med avdelingsleder Frode Moen fra Olympiatoppen, prosjektleder Atle Kvålsvold fra samme sted, og prosjektansvarlig Elling Finnanger fra Oppdal alpin. (Ikke på bildet)
LEVERER: Her forklarer Viktor Rygh Kjelsli hvordan han skal nå målene sine for sesongen. Hovedtrener Hallgeir Vognild og trener Niklas Kjelsli følger med, sammen med avdelingsleder Frode Moen fra Olympiatoppen, prosjektleder Atle Kvålsvold fra samme sted, og prosjektansvarlig Elling Finnanger fra Oppdal alpin. (Ikke på bildet)

Alpinistene med treningsprogram fra Olympiatoppen:

Trener mental styrke

Alpinistene i Oppdal alpin elite i mental trening i regi av Olympiatoppen torsdag.

Oppdal alpin elite har fått A-status i Olympiatoppen, og dermed tilgang på enda mer kompetanse i arbeidet videre. Torsdag var prosjektleder Atle Kvålsvoll og avdelingsleder Frode Moen fra Olympiatoppen på besøk i Oppdal, sammen med prosjektleder i Oppdal alpin, Elling Finnanger.

På programmet stod mental trening.

– Dette er et løft, på grunn av at de ser at det som har vært gjort her er bra, sier hovedtrener Hallgeir Vognild.

– Nå tilfører vi toppidrettskompetanse både på trenersiden og på treningssiden, sier prosjektleder Elling Finnanger i Oppdal alpin.

Å ha med prosjektleder for Olympiatoppen Midt-Norge, Atle Kvålsvoll inn i arbeidet, er også nyttig. Han har lang erfaring innen toppidrett, og de unge alpinistene i Oppdal skjønte raskt at her var det greit å lytte. For Kvålsvold har deltatt i Tour de France seks ganger og i tillegg vært med på å vinne en.

– De beste utøverne er de som er best på å gjøre trenerne sine gode; de som ikke alltid venter på trenerens signaler, men som tar initiativ selv, sa Kvålsvoll.

Det handler rett å slett om å være foran i skoa.

Tankeprosess

Hver alpinist hadde på forhånd svart skriftlig på 15 spørsmål, og trenerne hadde også svart på de samme spørsmålene. I dag foretok de en gjennomgang av hva elevene har svart, etterfulgt av trenernes syn.

En nyttig tankeøvelse med henblikk på videre utvikling. Og svarene brukes videre i en utviklingsplan for hver enkelt utøver, og skal inn i planverket for renn og samlinger. I forkant av denne øvelsen, har elevene vært gjennom en personlighetstest.

– For to år siden sa dere at målet var å bli verdens beste alpinist, det sa dere alle sammen. Men hvordan skal dere få til det? Sa Elling Finnanger retorisk. Han forklarte at det handler om tankestyring, og det handler om å ha klare prestasjonsmål.

Victor Rygh Kjelsli ble første utøver ut, og han fikk ti minutter på å presentere sine svar.

Etter en gjennomgang viste det seg at unggutten har oppnådd ambisjonsmålene sine så langt, han har utviklet seg, og han mener selv at måten det jobbes på ved skolen er veldig bra. Han mener alt ligger til rette for å nå ambisjonsnivået i år, men han har et forbedringsområde; Å klare å koble av. Det er det vanskeligste, synes han.

I tillegg ble alpinistene bedt om å svare på hvordan koblingen skolegang og toppidrett var, og på en skala fra 1-10, der ti er best, svarte Viktor 7.

Det er Victors storebros Niklas Kjelsli som er trener, og de var ganske samkjørte i sine svar.

Og storebror hadde ett godt råd til den yngre:

– Det er viktig å ikke komme diltende. Hvis man er først til frokost, først til lunsj, først til å preppe, først på trening og først på startstreken, har man alltid mer tid til overs, og bedre forutsetninger.

Tidligere har alpinistene møtt Henrik Kristoffersen, toppalpinist og forbilde. Viktor husker ordrett hva han sa til dem:

– Lysten til å prestere må være større enn redselen for å mislykkes.

Foreløpig kjører Kristoffersen fortsatt fem sekunder raskere enn disse alpinistene.

Det er bare én ting å gjøre:

– Jobbe med de samme arbeidsoppgavene i fire år framover, og levere bedre for hvert år.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments