Neppe skiløype i vinter - grunneiere vil brøyte:

Varsler ny rettsrunde om løypa

«Brøyternes» advokat Ivar Chr Andersskog varsler at snaut halvparten av hans klienter vil ta en ny rettsrunde for å stoppe skiløype på veien i Gjevilvassdalen.

– Jeg er i ferd med å utarbeide en overskjønnsbegjæring, sier Andersskog til OPP og sier den vil bli levert inn før fristen går ut 4. november.   Dermed vil  det bli overskjønn i lagmannsretten neste år.

Der håper Andersskog og hans klienter å oppnå et bedre resultat enn i tingretten som enstemmig var enige om at Oppdal kommune skal betale en samlet erstatning på 10 millioner.

Det skal fordeles med 87.000 kroner på hver enkelt rettighetshaver for bruk av veiene fra Osen til Resset og Osen til Langodden til skiløype fem måneder i året.

Derimot slapp kommunen å betale ei eneste krone i erstatning for tap av inntekter på utleie, skogsdrift, hyttetomter og kraftverk som grunneierne krevde.

Andersskog anbefaler ikke alle sine klienter å bli med på neste runde.

– For de med lite skog og lite utleie anbefaler jeg ikke å ikke bli med videre. Det er under halvparten som stiller seg bak overskjønnet, sier Andersskog som representerte 33 rettighetshavere i tingretten.

Skjønnsretten  avviste skjønnet for strekningen Grøtsetra-Resset der retten mente det finnes gode alternativer til veien.

Andersskog har hele tiden hevdet at kommunens reguleringsplan for Gjevilvassveien er ugyldig fordi kommunen ikke har utredet godt nok alternativer til ei løype på veien. Dette var retten enig i for strekningen Grøtsetra-Resset, men ikke for de to andre strekningene.

– Vi mener fortsatt at reguleringsplanen er ugyldig også for de øvrige veistrekningene. Vi mener også det er feil når retten ikke gir erstatning for skog og hyttetomter.

Dermed blir det overskjønn i løpet av neste vår eller over sommeren. Dermed renner det på med nye kostnader for både kommune og grunneiere.

Saksomkostninger reguleres av skjønnsprosessloven.

– Hvis vi oppnår et bedre resultat enn i tingretten, eller retten kommer til at det var rimelig grunn til å begjære overskjønn, skal kommunen dekke saksomkosninger, sier Andersskog.

Skulle hans klienter ikke oppnå bedre resultat må partene dekke sine respektive utgifter. Ifølge Andersskog er det ikke uvanlig at saksøker i slike tilfeller må dekke rettskostnadene.

– Det er ikke slik at the winner takes it all,  sier Andersskog.

Kostnadene kan bli enda større, for skulle grunneierne ikke vinne fram i lagmannsretten varsler Andersskog at saken vil bli forsøkt tatt til Høyesterett. De kommer ikke til å realitetsbehandle selve skjønnet, men kan ta eventuelt stilling til saksbehandlingsfeil og oppheve skjønnet.

Høyesterett vil da tidligst ta stilling til saken i 2021, der Andersskog vant fram i 2018 da Høyesterett slo fast at veilaget ikke kunne stenge veien og legge til rette for skiløype.

Andersskog tror Høyesterett vil ta en ny runde i Gjevilvassdalen.

– Ja, det er jo prinsipiell sak.

Men advokaten håper i det lengste å unngå nye rettsrunder:

– Vi håper at kommunen strekker ut en hånd, sier Andersskog som håper at flertallet i det nye kommunestyret avblåser kommunens kamp for skiløype på veien.  Nyvalgt ordfører Geir Arild Espnes har ennå ikke røpet hvordan han stiller seg i saken.

Kommuneadvokaten råder kommunestyret til å droppe anke.

NEPPE SKILØYPE

Alle som håper på at det blir skiløype på veien som i fjor vinter, må imidlertid regne med en skuffelse. Det blir neppe  skiløype på veien i år tror Andersskog.

– Det tviler jeg på, da må kommunen igjen vurdere forhåndstiltredelse og gå via namsmannen. Men det begynner å bli kort tid.

– Dine klienter vil ikke godta løype på veien i vinter?

– Nei, det tviler jeg på.

– Ønsker de å brøyte Gjevilvassveien i vinter?

– Det vil nok bli meldt inn brøytekrav på både strekningen Grøtsetra-Resset og  strekningen fra Osen og utover dalen.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments