E6 Drivdalen. Illustrasjonsfoto

E6 Drivdalen. Illustrasjonsfoto Foto: Privat

Nye Veier ønsker 90 km/t fra Dombås til Ulsberg:

Foreslår ny E6 for 14 milliarder

Nye Veier foreslår å bygge ny tunnel forbi Dombås og utbedre store deler av E6 mellom Dombås og Ulsberg til 90 km/t.

Nye Veier AS har i en spesialrapport til Nasjonal transportplan 2022-2033 vurdert 20 ulike veistrekninger i Norge hvor selskapet mener de kan gi mer vei for pengene enn utbygging gjennom Statens Vegvesen.

Regjeringen har signalisert at de kan komme til å utvide veiselskapets portefølje i kommende NTP, og en av strekningene veiselskapet har sett på er E6 mellom Dombås og Ulsberg.

Nye Veier forslår å bygge ny tunnel forbi Dombås for å unngå den bratte stigningen opp fra Dombås sentrum.

Resten av strekningen vil Nye Veier oppgradere til såkalt H1-standard, som er to kjørefelt og 90 km/t.

Det vil kutte ned reisetida mellom Toftemo sør for Dombås til Ulsberg til 1 time og 14 minutter mot dagens 1 time og 32 minutter, altså med 18 minutter eller 20 prosent reduksjon. Nye Veier har anslått kostnaden på prosjektet til 14 milliarder.

E6 på strekningen har i dag en standard som er betydelige lavere enn E6 forøvrig på Østlandet. Årsdøgntrafikken på strekningen varierer fra drøyt 2100 til 5600, og strekningen har tungtransportandel på 20-25 prosent.

Nye Veier mener hovedproblemet med strekningen er den 12 km lange stigningen opp til Dovrefjell fra Dombås. Dette reduserer snittfarten på strekningen betydelig, spesielt på grunn av den store tungtransportandelen og lite forbikjøringsmuligheter.

Nye Veier foreslår å bygge tunnel som vil gi en innkorting forbi Dombås på ti minutter og samtidig gi en slakere stigning enn eksisterende europavei opp mot Dovrefjell.

Mellom Dombås og Hjerkinn (31 km) er veistandarden relativt bra, mener Nye veier og peker på at veien over Dovrefjell har grei kurvatur og veibredde på 7,5-8,5 meter. Her foreslås utvidelse til H1 standard (90 km/t) og enkelte punktutbedringer.

Fra Hjerkinn gjennom Drivdalen til Oppdal og videre til Ulsberg er veien smalere og kurvaturen krappere.

Med unntak av 25 km gjennom Drivdalen, som har svært sidebratt terreng, er dette en en 72 km lang strekning som kan utbedres til H1-standard og 90 km/t langs eksisterende trasé uten store terrenginngrep, mener Nye Veier.

«Det er forventet at en utbedring av denne strekningen og generelt gjennom hele Gudbrandsdalen og videre sør for Lillehammer vil skape grunnlag for å få overført trafikk fra rv. 3 gjennom Østerdalen over på E6.», skriver Nye Veier.

Statens vegvesen har fra før lagt planer for utbedring av E6 mellom Ulsberg og Oppdal for 450 millioner.

– Vi ønsker ikke at strekningen fra Ulsberg og sørover mot Oppdal skal bli en slags missing link når ny E6 sør står ferdig, har regionvegsjef Berit Brendskag Lied tidligere sagt til OPP.

Ny E6 mellom Soknedal og Ulsberg har byggestart neste år og står ferdig i 2023.

Kommentarer (3)

 1. Inge Bertil Bruseth For 2 uker siden

  Tryggheten sitter vel bak rattet.

 2. Oddvar Magne Skjørstadmo For 2 uker siden

  Å koste på 14 milliarder kr på E-6 fra Dombås til Ulsberg, for å komme 18 minutter fortere fram, det må være rekord i du... Vis mer Å koste på 14 milliarder kr på E-6 fra Dombås til Ulsberg, for å komme 18 minutter fortere fram, det må være rekord i dumme påfunn. Bruk heller noe av pengene for å få skikkelig standard på Skarveien/Nerskogveien. Det vil gi mer samfunnsnyttig gevinst. Og ved å øke hastigheten på veien over Dovrefjell, så vil jeg tru det at sauen, reinen og moskusen, vil leve et farligere liv.

 3. Odd Nyberg For 2 uker siden

  Antar at både Ulsberg-krysset og E6 flyttes lenger øst. Da vil også veien fra Oppdal mot Ulsberg bli mye tryggere og r... Vis mer Antar at både Ulsberg-krysset og E6 flyttes lenger øst. Da vil også veien fra Oppdal mot Ulsberg bli mye tryggere og raskere.

Legg inn kommentar

Kommentarer (3)

 1. Inge Bertil Bruseth For 2 uker siden

  Tryggheten sitter vel bak rattet.

 2. Oddvar Magne Skjørstadmo For 2 uker siden

  Å koste på 14 milliarder kr på E-6 fra Dombås til Ulsberg, for å komme 18 minutter fortere fram, det må være rekord i du... Vis mer Å koste på 14 milliarder kr på E-6 fra Dombås til Ulsberg, for å komme 18 minutter fortere fram, det må være rekord i dumme påfunn. Bruk heller noe av pengene for å få skikkelig standard på Skarveien/Nerskogveien. Det vil gi mer samfunnsnyttig gevinst. Og ved å øke hastigheten på veien over Dovrefjell, så vil jeg tru det at sauen, reinen og moskusen, vil leve et farligere liv.

 3. Odd Nyberg For 2 uker siden

  Antar at både Ulsberg-krysset og E6 flyttes lenger øst. Da vil også veien fra Oppdal mot Ulsberg bli mye tryggere og r... Vis mer Antar at både Ulsberg-krysset og E6 flyttes lenger øst. Da vil også veien fra Oppdal mot Ulsberg bli mye tryggere og raskere.

Legg inn kommentar
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert