skolefag slutt

Sanner bekymret for at elever hopper av videregående skole:

Idrettsfagelever slutter aldri

Elever på idrettsfag slutter nesten aldri på videregående skole, men statsråden er bekymret for stort frafall på yrkesfag.

6435 elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2018-2019. Det er betydelig flere elever som slutter i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn på studieforberedende.

Ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at 3,4 prosent av elevene sluttet mellom 1. oktober og skoleårets slutt, uten å ha begynt på et annet utdanningsprogram.

– Disse tallene viser at vi trenger bedre og tettere oppfølging av elevene for å hjelpe flere til å fullføre og bestå videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Det er store variasjoner både mellom fylker og utdanningsprogram.

Sogn og Fjordane har lavest andel som slutter, både på yrkesfag og studieforberedende. I  Sogn og Fjordane slutter 2,6 prosent av elevene i løpet av skoleåret. Det er lavest i landet.

I Trøndelag slutter 3,1 prosent av elevene. Finnmark har høyest andel med en sluttprosent på 4,8. Over 8 prosent av elevene på yrkesfag i Oslo sluttet underveis i skoleåret, og dette er den høyest i landet.

Andelen elever som slutter i løpet av skoleåret er høyere på yrkesfaglige utdanningsprogram enn på studieforberedende i alle fylker. Totalt slutter nesten 6 prosent på yrkesfag, mens 2 prosent slutter på studieforberedende i løpet av skoleåret.

– Vi ser at det er store variasjoner mellom utdanningsprogrammene. På idrettsfag er det nesten ingen som slutter, mens på design og håndverk slutter en av ti. En mulig forklaring er at elever velger feil. Derfor vil vi styrke veiledningen på ungdomsskolen slik at elever og foreldre kan få bedre informasjon om hvilke muligheter som ligger i de ulike utdanningsprogrammene på videregående, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kun 0,7 prosent av elevene på idrettsfag sluttet i løpet av forrige skoleår.

Han peker på at elever som slutter underveis skal fanges opp av fylkenes oppfølgingstjeneste.

– Ungdommer som dropper ut må hjelpes tilbake til et opplæringsløp. Vårt mål er at flere elever fullfører og består, sier Sanner.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments