SV-innlegg kvelden før skjebnemøtet i kommunestyret:

Hold deg til fakta, Espnes!

«Nå er det prinsipprytteri og personlige vinning, bekjentskaper, maktkamp og god gammeldags gubbete innfulhet som gjelder». Det skriver fem SV-ere i dette debattinnlegget før kommunestyremøtet torsdag – der Sp vil foreslå å reversere hele arbeidet med å sikre skiløypa på Gjevilvassveien.

Ordfører, hold deg til fakta

Vi beklager på det sterkeste at vi er nødt til å påpeke følgende: Ordfører Geir Arild Espnes snakker usant når han påstår at den behandlingen av Gjevilvassaken som vi nå er vitne til, var oppe til debatt før han selv med hjelp fra SV, Krf og V ble valgt til ordfører.

En regelrett omkamp om reguleringsplanen for Gjevilvassaken ble aldri debattert i alliansen før vi fikk oss forelagt et advokatskrevet forslag til vedtak, som slik vi forstår det, både var diskutert med administrasjonen og først ble sendt til opposisjonen før vi fikk tilgang til det. Dette er dårlig politisk håndverk.

Man trenger ikke være rakettforsker eller professor ved NTNU for å forstå at alliansepartiene Sp, SV, KrF og Venstre er uenige når det gjelder saken i Gjevilvassdalen. Det er et politisk faktum, og det kan vi fint leve med.

Fakta og de vektige argumentenes tid synes å være forbi i det politiske Oppdal. Nå er det prinsipprytteri og personlige vinning, bekjentskaper, maktkamp og god gammeldags gubbete innfulhet som gjelder; dette lå slett ikke i kortene da vi tenkte vi ville bidra for felleskapet i kommunen som folkevalgte.

Hva slags demokrati?

Kommunerepresentant Arne Braut (Sp) kom med en bedende oppfordring i forrige kommunestyremøte om at man – «for demokratiets skyld» – måtte tvinge gjennom enda en ny utredning om mulige konsekvenser, blant annet for det å trekke tilbake reguleringsplanen i Gjevilvassdalen.

Er det bare oss i SV, eller begynner vi egentlig å få nok informasjon om denne skiløypa nå?

Vi er usikre på hva slags demokrati Arne Braut egentlig snakker om.

Er det den særdeles grundige og demokratiske prosessen i kommunale organer, både politiske og administrative, som førte fram til reguleringsplanen og et demokratisk flertallsvedtak i kommunestyret?

Eller er det det faktum at et flertall av bygdas befolkning ønsker å beholde både reguleringsplanen og skiløypa innover dalen?

Eller kanskje er det det faktum at et flertall av grunneierne både har akseptert og ønsker reguleringsplan og skiløype velkommen?

Det er trist å se demokratibegrepet bli misbrukt av en gammel ringrev på denne måten. Dette har særdeles lite med demokrati å gjøre, og en slik fremgangsmåte kan i ytterste konsekvens øke politikerforakten blant velgerne.

Her er det makta og gamle allianser som gjelder. Det kan godt hende noen av oss er vel naive og idealistiske, men helt blåøyde er vi ikke. Vi våger den påstand at Sp er blitt en brikke i et spill mot kommunens demokratiske prosesser, styrt av kommunens motpart via deres godt betalte advokat.

Vi skal være tillitsvalgte 

Kommunestyresalen er ikke ment å være en rettsal eller en kameratklubb. På folkevalgtopplæringen i forrige måned lærte vi at vi er tillitsvalgte for alle som bor i kommunen, først og fremst for de svakeste og de som ellers ikke kommer til med sin stemme.

At en forsvinnende liten gruppe ressurssterke personer med kapital, eiendom og tid til overs skal få herje fritt med innbyggere, folkevalgte og kommuneansatte, som om vi var en gjeng maktesløse dukker i et dukketeater, er faktisk litt mer enn det vi klarer å ta inn over oss. Når det i tillegg finnes erfarne politikere som både lar dette skje og aktivt deltar i denne forestillingen, er det særdeles forstemmende.

De beste i landet

På folkevalgtopplæringen lærte vi også at kommunedirektørens stab skal bistå de folkevalgte, de skal gjøre oss gode. Oppdal er flere ganger blitt kåret til en av de beste kommunene i landet å bo i. Det skyldes først og fremst våre kommunalt ansatte. At man i en opphetet prinsipp- og ideologitåke så til de grader viser mistillit til våre ansatte ved å bastant avvise deres råd, er faktisk litt skremmende. Og vi som trodde det var vi på venstresida som liksom var beinharde på idelogi.

Ordføreren er ordfører for hele Oppdal, ikke bare for de mest pågående og garvede i eget parti eller et liten gruppe pengesterke grunneiere. Man skal ha respekt for andres meninger, men et «enstemmig» Sp i denne saken kan – statistisk sett – helt umulig speile sine egne velgere. Sp må ta inn over seg at de er blitt såpass store at de ikke lenger bare er de kapitalistiske grunneiernes parti.

I over et tiår har grunneierne i Gjevilvassdalen ikke klart å komme til en enighet, og da må felleskapet gripe inn og styre prosessen. Indrefileten i Oppdals vintertilbud er faktisk viktig nok til det.

Stolte kapitalister

Høyre på sin side har gjennom hele valgkampen redelig nok flagget sitt standpunkt i Gjevilvassaken. Som stolte kapitalister er de edsvorne forsvarere av den private eiendomsretten.

Ok, hva så med bonden som litt lenger nord i fylket får store deler av jordbrukseiendommen sin underlagt en vei som blir utbygd av det Høyre-etablerte selskapet Nye Veier? Her velger man å vurdere bruddet på eiendomsretten «til fellesskapets beste» – og det faktum at det private næringsliv gjør store penger på jobben, selvsagt.

Vi er naturligvis ikke imot av vi må bygge veier, men vi er imot at en liten elite med særinteresser skal få styre og stelle med bygda vår som de selv finner for godt, bare fordi de har tid, penger og personlig interesse av det.

Dersom prinsippet om privat eiendomsrett er så viktig, hva med flertallet (!) av grunneierne som ikke vil brøyte? Hva tenker Høyre om disse? Høyre fronter seg som et parti for næringslivet. Likevel vil de altså være med å ødelegge en av de viktigste godbitene i vinterdestinasjonen Oppdal.

Det mest forstemmende i denne prosessen er kanskje det at fakta ikke lenger teller. Det kan virke som prinsipper og personlig vinning trumfer alt i denne saken. Vi politikere fikk nylig overlevert et opprop. Ikke ett eneste av faktaene i oppropet, eller imøtegåelsen av ni misforståelser i debatten som ble publisert forleden, har Sp eller Høyre tatt seg bryet med å imøtegå. Hvorfor er dere så unnlatende?

Veien videre

Det kjennes litt som å diskutere med religiøse fanatikere, de fristes jo med både nirvana, paradis og 72 jomfruer. Vi forstår bare ikke hva som frister på den andre siden for Senterpartiet i denne saken.

Sp kan få en knappest mulig seier i kommunestyret denne uka, men belønningen blir langt fra noe paradis for verken Sp eller Oppdal kommune. Det blir enda en tidkrevende og omfattende prosess med uvisst økonomisk utfall. Én ting er den økonomiske belastningen denne saken innebærer, men også politisk er det nok flere som vil merke konsekvensene, og da vil verken lobbyvirksomhet, SMS-kampanjer eller andre virkemidler hjelpe.

Ja, vi er forferdelig skuffet og vi er nok ikke alene om det. Alle de flotte tankene om å jobbe for hele kommunen, om å lytte til alle, om å satse på inkluderende politisk arbeid, om virkelig å fremme folkehelsa, alt dette snakket vi faktisk sammen, ikke om å undergrave en demokratisk vedtatt reguleringsplan eller å stoppe en pågående prosess.

Alle de fine ordene forsvinner i denne saken, litt som keiserens nye klær. Når alt kommer til alt så står han der avkledd og uten autoritet; styringen er det tydeligvis noen andre i hoffet som prøver å ta – men nå er det i alle fall slutt på at vi lar oss narre.

Det eneste vi ønsker er at man for en gang skyld i denne saken kjører løpet slik som det er planlagt og demokratisk vedtatt, uten unødvendige omkamper og personlige agendaer og vinning. Slik at vi kan sammen – gjerne i allianse – kan jobbe med det vi egentlig er innvalgt for å gjøre – å gjøre en innsats til hele Oppdals felles beste.

Oppdal SV v/Ingvild Vikan, Tore Aasheim, Carl S. Bjurstedt, Ellinor Larsdotter Svisdal og Arne Opdahl.

4 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Tomas Rosset
Tomas Rosset
7 måneder siden

Ser her at SV fremmer sin tilstedeværelse for de svakeste i samfunnet og de som ellers ikke kommer frem med sin stemme, i tråd med folkevalgtopplæringen. Medfører dette også riktighet i gjevilvassaken? Er det de svakeste og mest trengende i samfunnet vårt som har mest brukt for en kommunal regulert og eid veg for skiløypebruk 5mnd i året? Er de svakeste i samfunnet vårt hytteeiere med større hytter enn et gjennomsnittlig bolighus, med priser lik et halvt slott? Motstanderne kaller gjerne løypetilhengerne «tricoteliten» der motargumentet er kapitaleliten. Men er ikke egentlig dette samme elite? For de svakeste og minst tilgodesette… Les mer »

jan arve nyberg
jan arve nyberg
7 måneder siden

100% enig og den beste kommentaren så langt.

Harald Storvik
Harald Storvik
7 måneder siden

Sjeldent enig med SV men her skuffer Espnes enormt vis han sviker flertallet. Det vil straffe seg ved neste valg. Lytt til flertallet og få slutt på denne striden som ar ridd Oppdal i for lang tid.

Trond Loeng Petersen
Trond Loeng Petersen
7 måneder siden

Alt dette handler om penger… Basta… Fanden vil ha mer!!! Det handler om at noen grunneiere vil fylle opp dalen med hytter, å de skal tjene fett på brøyting av denne veien, som ikke en gang alle skal få kjøre på…. Er så egoistisk at jeg finner ikke ord! Å så ska de heller ikke betale for å reparere veien etter en vinter med brøyting!!