Oppdal som destinasjon må oppdateres, mener Dahle:

Slik vinnes kampen om turistene

De som kan forvalte sine unike, naturgitte natur- og kulturkvaliteter på en innsiktsfull måte, vinner kampen om turistene, mener Børge Dahle.

Kunnskapsgrunnlag og scenarieoprosjekt for Oppdal som opplevelsesdestinasjon mot 2030?

Torsdag 21. november ble det avholdt en Workshop i Oppdal i regi av Trøndelag Fylkeskommune. Temaet var som overskriften – bare bytt ut Oppdal med Trøndelag.

I invitasjonen heter det: «Bakgrunnen er at Trøndelag trenger et fornyet retningsgivende arbeid for å målrette innsatsen og gjøre gode veivalg for å utvikle opplevelsesnæringene framover. I denne sammenheng er opplevelsesnæring definert slik: ’Reiselivet og opplevelser knyttet til mat, natur, kultur/kulturarv og større arrangement’».

Man ønsker å utvide reiselivsfokuset til et opplevelsesnæringsfokus.

Sett i sammenheng med pågående politiske diskusjoner om arealforvaltning og Oppdals framtid som reiselivsdestinasjon og prosesser for en revidering av Masterplanen for Oppdal, er det kanskje viktig å se på kunnskapsgrunnlaget for dette i Oppdal.

I forbindelse med utarbeidelse av Oppdal kommunes miljø- og naturressursprogram våren 89 ble det med bakgrunn i en omfattende spørreundersøkelse levert en uttalelse fra Oppdal videregående skole.

Undersøkelsen så på lokalbefolkningens bruk av naturområder og omfang av utøvd friluftsliv. Hvilke naturområder var de mest attraktive både sommer og vinter.

Over 90 % av lokalbefolkningen var enige i at videre reiselivsutvikling måtte ta særskilt hensyn til lokal kultur og naturvern. Det store flertallet går inn for at regler og bestemmelser skal håndheves strengere for å sikre vern av natur- og kulturlandskap.

En helhetlig gjennomgang av undersøkelsen burde være av interesse. Det er riktignok 30 år tilbake, men kanskje enda mer relevant. Er holdninger og forståelse i lokalbefolkningen i 1989 endret? I tilfelle i hvilken retning? I hvilken grad har lokalbefolkningens anbefalinger blitt vurdert og fulgt opp?

Engasjementet i lokalbefolkningen i Oppdal for å utvikle en bærekraftig samfunns- og reiselivsutvikling var en av grunnene til at en nasjonal konferanse om reiseliv ble lagt til Oppdal i 1990. Norges landbruksvitenskaplig forskningsråd var medarrangør og en innhentet foreleser med sterk bakgrunn innen samfunns- og reiselivsutvikling. På konferansen ble det bl.a. lagt fram «Ti grunnsetninger for en reiselivsutvikling i harmoni med menneske og natur; Tourism with insight and understanding, Berlin 1989».

Et kort sammendrag:

  • Lokalsamfunnet trenger reiselivet for økonomien vår. Reiselivet er også en fare for vår kultur og natur.
  • Uavhengige beslutningsprosesser og medvirkning av lokalbefolkningen.
  • Stanse en videre utvikling dersom den fører til uakseptabel påkjenninger for befolkning og natur.
  • Begrenser utvikling til det som er ønskelig, ikke til alt det som er gjennomførbart.
  • En aktiv planleggings- og arealbrukspolitikk.
  • Ta vare på natur og landskap på en virkningsfull måte.
  • Motstå faren for ensidig næringsutvikling.
  • Vi tar vare på og fremmer vår arkitektur, vårt håndverk, vår kunst, vårt språk, våre skikker og vår mat.

Kunnskapsgrunnlaget og holdninger i lokalbefolkningen var tilgjengelig og etablert for 30 år siden. Lokalbefolkningen hadde forståelse for at Oppdals fortrinn var å ta vare på og tilrettelegge for gode opplevelser basert på natur og lokal kultur.

Men å skape, det vil si å foredle natur- og kulturopplevelser til et opplevelsesprodukt har vist seg å være krevende både av økonomiske forhold og at man er avhengig av utholdende og kompetente gründere. Det er derfor ikke lett å skape attraksjoner som er økonomisk drivverdig over tid.

Konkurransen i reiselivsnæringa mellom regioner om å være en attraktiv opplevelsesdestinasjon er stor. Vinnerne vil nok være de som har unike naturgitte natur- og kulturkvaliteter og som er i stand til forvalte dem på en innsiktsfull måte.

Børge Dahle

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Odd Nyberg Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Imponerende !
Hva med å vise hva du kan gjennom å etablere en bedrift som gir store inntekter tilbake til samfunnet ?
Om du ikke klarer dette må du i det minste klare å gi arbeid til mange som ønsker å bo i vår region gjennom et foretak som etableres med tilskudd/starhjelp fra stat/kommune.