Ingvill Dalseg (H) la frem partiets budsjettforslag i tirsdagens formannskap, og fikk full tilslutning til at kommunen skal jobbe for å få flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en ut i arbeidslivet. Tor Snøve (Ap) til venstre i bildet.
Ingvill Dalseg (H) la frem partiets budsjettforslag i tirsdagens formannskap, og fikk full tilslutning til at kommunen skal jobbe for å få flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en ut i arbeidslivet. Tor Snøve (Ap) til venstre i bildet.

Flere med nedsatt funksjonsevne skal inn i arbeidslivet:

– Vi deltar i dugnaden

Oppdal deltar i dugnaden for å få flere med nedsatt funksjonsevne og med hull i CV-en inn i arbeidslivet, skriver kommunestyrerepresentant Ingvill Dalseg (H).

Dagens regjering har lenge pekt på vårt felles ansvar for dem som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Integreringsdugnaden som startet i 2018, peker på den felles innsatsen private og offentlige arbeidsgivere må ta for å få flere med nedsatt funksjonsevne og med hull i CV-en, inn i arbeidslivet.

Staten har satt seg som mål at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

I tråd med dette fremmet Oppdal Høyre et forslag i sist formannskapsmøte om at Oppdal kommune skal delta i denne dugnaden, og gledelig nok stilte hele formannskapets seg enstemmig bak vårt forslag, om å hjelpe de som står på utsiden av arbeidslivet.

Høyre mener at kommunen gjennom sin arbeidsgiverpolitikk skal bidra til å redusere utenforskap og fremme inkludering av innbyggere som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Kommunen skal stimulere til at mennesker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan søke på utlyste jobber i kommunen, og målsetningen vår er at minst en slik søker skal innkalles til intervju ved alle ansettelser i kommunen. Oppdal skal gjennom dette uttrykke et mål om at minst 5 % av alle nyansettelser i kommunen skal gå til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller har hull i CVen.

Ingvill Dalseg

Oppdal Høyre

Vennligst Logg inn for å kommentere