Prisnedgang gir avskalling, tror Nortura:

Færre sau til slakt

Hittil i år har 853 færre bønder levert sau til slakt enn på samme tid i fjor. Prisnedgang på sauekjøtt er en av de viktigste årsakene.

Hittil i år har 13.472 produsenter levert i sau til slakt, mens 14.325 bønder hadde levert på samme tid i fjor, skriver Nationen.

Det er en nedgang på 853 produsenter, noe som er den største nedgangen siden 2006. Nedgangen fra i fjor til i år er på 5,9 prosent.

Tallene kommer fra Animalias klassifiseringsstatistikk.

I Trøndelag viser statistikken OPP har sjekket at 1213 produsenter har levert slakt per uke 45, det er 61 færre enn for hele fjor. Det er ikke oppgitt tall på kommunenivå for antall slakt og produsenter hittil i år.

Norturas fagsjef for småfe, Finn Avdem, understreker at sesongen fremdeles ikke er helt over, og at noen bønder fremdeles ikke har levert sau til slakt.

– Dårligere økonomi grunnet nedgang i pris er nok den viktigste enkeltårsaken til at det er blitt færre produsenter. Dessuten kan lav arbeidsledighet og dermed gode jobbmuligheter i flere fylker, være en annen årsak. Dette er spesielt viktig i samband med generasjonsskifte, sier Avdem.

Han peker på at fôrkrisen i fjor også kan ha bidratt til at noen produsenter sluttet med sau.

Statistikken fra Animalia viser samtidig at antall sauebønder falt med 42 prosent de siste 20 årene.

Hittil i år er det mottatt drøyt 1 million slakt fra sau og lam, i fjor endte en opp med 1 249 924 slakt når året var over.

I fjor var det 14 526 saubønder som leverte dyr til slakt, en nedgang på 362 fra året før. De to foregående årene hadde det vært økning i antall saubønder.

I Trøndelag er det levert inn 111 090 slakt, 18 374 slakt færre enn i hele fjor.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments