Forskere om konsekvenser av Eat-rapport om kjøttkutt:

Kjøttkutt vil fjerne sau og geit

Saueholdet i store deler av Norge vil forsvinne om kostholdsrådene i omdiskutert matrapport får gjennomslag.

Forskere ved Norges miljø og biovitenskaplige universitet på Ås har sett på hvilke følger de nye kostholdsrådene i Eat-rapporten til Gunnhild Stordalen vil få for norsk landbruk.

Forskerne spår dramatiske konsekvenser for norsk landbruk i 2050 – hvis det personlige kjøttforbruket skal ned på 14 gram per dag.

Ifølge NRK mener forskerne at nesten alt av saue- og geitehold i Norge vil forsvinne, to tredjedeler av grasarealet i Norge vil bli liggende brakk – og landskapet vil gro igjen.

– Matproduksjonen i Norge vil gå dramatisk ned. Det betyr at vi må importere mer mat. Dermed legger vi beslag på store areal i utlandet. Det betyr at matsikkerheten er vesentlig svekket, sier professor i husdyrnæring, Odd Magne Hårstad, en av forskerne bak rapporten til NRK.

Ett av poengene i rapporten, som gir kostholdsråd for å få en mer bærekraftig utvikling, er at vi skal spise mindre melk- og kjøttprodukt, og mer vegetabilske varer.

Ettersom norske bønder produserer mye gras, som brukes til kjøtt og melkeproduksjon, vil kostholdsrådene få store følger.

Norsk landbruk vil overleve en slik omstilling, men bli betydelig vingeklippet, mener forskerne.

– I store områder i landet,  der grasproduksjonen dominerer, vil landbruket gå ut av drift, sier Harstad.

  • I dag er det 1,1 million sauer i Norge, snaut 50.000 av dem i Oppdal. Skulle Eat-rådene få gjennomslag, vil antallet sauer bli redusert med 93 prosent.
  • For mjølkegeiter og ammekyr er det enda verre, der vil reduksjonen være totalt med 100 prosent.
  • Antall mjølkekyr vil bli redusert med 70 prosent og purker med 80 prosent, spår rapporten.

Gunnhild Stordalen sier til NRK at tilrådningene i rapporten må tilpasses lokale ressurser, kultur og produksjonsgrunnlag. Hun vil derfor ikke gå inn i en detaljert debatt om konsekvensene kostholdsrådene vil få for norsk landbruk.

6 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Peter Dew
Peter Dew
6 måneder siden

Å lese rapporten tilsier at man starte med å fjerne sukker og salt hyllene i butikkene og heller ete og forbruke det oss selv produsere:

Feeding a growing population of 10 billion people by 2050 with a healthy and sustainable diet will be impossible without transforming eating habits, improving food production, and reducing food waste.

Inge Bertil Bruseth
Inge Bertil Bruseth
6 måneder siden

Bryter ned en pelsdyroppdretter psykisk.

Nils Alfred
Nils Alfred
6 måneder siden

Inge Bertil; hva i all verden har den psykiske helsen til en pelsdyroppdretter å gjøre med denne saken?

Inge Bertil Bruseth
Inge Bertil Bruseth
6 måneder siden

Mange mister en sikker inntekt, det fører til traumatisering.

Nils Alfred
Nils Alfred
6 måneder siden

Joda, men jeg forstår ikke hvorfor det er relevant i denne saken. Dette handler ikke om nedleggelsen av pelsdyroppdrettnæringen. Og når vi snakker om traumatisering, tror du ikke dyrene som lever i små bur er traumatiserte?

Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
6 måneder siden

Den dagen vi kommer til år 2050, og er uten mat fra sau og geit, og kanskje storfe og gris, og kanskje jakt på ville dyr har tømt naturen for det, så er vi (eller de som overlever til da), så sulten på en god porsjon kjøttmat, at det blir kjøpt inn fra USA, Russland, Canada eller Brasil(som er storprodusenter av kjøtt). Da er vel naturen her igjengrodd av trær og buskas, og dyrefaunaen består av mus, rotter, og noen skinnmagre rever og ulver.