Enstemmig rådsmøte i Krf Trøndelag om pelsdyrerstatningene:

Krf Trøndelag mener reelt tap må dekkes

Trøndelag KrF krever en ramme for kompensasjon som dekker de reelle tap for pelsdyroppdretterne.

Vedtaket fra rådsmøtet i Krf er enstemmig. Fra Oppdal deltok Peder Haugset og kommunestyrerepresentant Morten Olsen.

– Det var et godt møte, med god stemning, skriver Olsen i en epost til OPP.

Følgende resolusjon er hentet fra møtet:

Trøndelag KrF mener at når staten tvinger en nedleggelse av en næring, må staten sørge for at det blir mulig å gå videre i livet.

Prinsipper for hva som ligger til grunn for kompensasjonen er det viktigste. Kompensasjonen skal være en opplevelse av rettferdighet fra staten over å legge ned et livsverk og en næring. Kompensasjonen skal gi en opplevelse av å avslutte med verdighet.

I ethvert erstatningsoppgjør i henhold til en rettsstat sine prinsipper bruker man en form for takst når man inndrar verdier og eiendom. Det å basere seg på bokført verdi i stedet for takst er enten manglende kunnskaper om hva bokført verdi er, eller så er det en utspekulert motvilje mot å gi en full kompensasjon.

Næringen er lagt ned med vedtak av et bredt flertall på Stortinget, dette endrer seg ikke.

Det er ca. 200 oppdrettere i Norge, og derfor muliggjør det en individuell behandling der kompensasjon skal være på et nivå som gjør det mulig å gå videre i livet med verdighet.

Vedtatt enstemmig av rådsmøte Trøndelag Kristelig Folkeparti 02.11.2019

Vennligst Logg inn for å kommentere