Slik ser utbyggingen av Låven ut tirsdag 11. november.
Slik ser utbyggingen av Låven ut tirsdag 11. november.

Nytt utvalg får Siva-utbyggingen på bordet:

Vil avvise alle klager på Låven

Kommunedirektøren avviser nok en gang naboklagene som har kommet mot innovasjonssenteret i Oppdal sentrum.

Byggegropa er allerede på plass, og Consto arbeider for fullt med å bygge Låven som skal stå ferdig om ett år.

Mandag skal politikerne igjen ta stilling til klagene fra eierne av to naboeiendommer som for tredje gang forsøker å stoppe byggingen.

I vår klaget de på at Siva fikk endret områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum – men fikk ikke medhold verken hos kommune eller fylkesmann.

Denne gangen gjelder klagene selve rammetillatelsen Siva fikk 16. september som var startskuddet for gravearbeidet på tomta.

Det kom straks varsler om klager fra naboene på begge sider av Låven – som også kom med krav om oppsettende virkning og dermed umiddelbar anleggsstopp.

Det ble avvist av bygningsrådet mot stemmen fra John Gisnås (Frp) – mandag kommer de konkrete klagene på rammesøknaden opp til behandling.

Ren Eiendom, som eier Aunasenteret, og Skreen & Stensrud, som eier Sentrumsbygget, klager på at Siva får bygge i byggegrensen for de to tomtene i sentrum og at de får ta i bruk nabogrunn i byggeperioden.

Siva må nemlig ta i bruk nabogrunn og det beslaglegger på det meste 40 parkeringsplasser ved Aunasenteret som forsvinner bak byggegjerdet.

På motsatt side vil leietakere i Sentrumsbygget bli berørt av utbyggingen fordi den stenger biltrafikken i Sambruksgata i over ett år. Blant leietakerne er bingoselskapet Oppdal Bingo og Visbook. Bygget huser også blant annet Sparebank1 SMN og Opdalingen.

Advokatene som representerer Ren Oppdal mener rammetilatelsen både lider av rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil, og at den derfor er ugyldig.  Ren Eiendom mener kommunen uriktig har gitt Siva anledning til å bygge i byggegrensen og dermed få et større bygg enn de skulle fått i henhold til opprinnelig reguleringsplan.

Låven blir 11 meter bred og 90 meter lang.

Her kan du følge utbyggingen av Låven fra minutt til minutt!

Eierne av Sentrumsbygget mener Siva ikke har vurdert alternative måter å løse byggeprosessen på, uten å ta i bruk nabogrunn. Blant annet vil Siva sette en av byggekranene i Sentrumsgata.

Siva har kommentert klagene med at byggingen av innovasjonssenteret ikke medfører uopprettelig skade, men kan kompenseres i form av erstatninger til naboene for eventuelle økonomiske tap i byggeperioden.

Innstillingen fra kommunedirektøren til mandagens møte i utvalg for bygg og arealsaker er å avvise klagene som i så fall går videre til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen.  Kommunedirektøren mener det gjennom planprosessen alltid har vært lagt til grunn at byggegrensen ligger i formålsgrensen, slik at Siva kan utnytte tomta fullt ut.

Naboene mener kommunen har gjort en ubalansert interesseavveining mellom Sivas utbyggingsønsker og de ulemper det medfører for naboene. Derfor mener naboene at det er en saksbehandlingsfeil at en ikke har vurdert en reduksjon av bygets størrelse.

Det avviser kommunedirektøren og mener naboenes klager ikke inneholder momenter som ikke var kjent for bygningsrådet da rammesøknaden ble godkjent 16. september.

Siden da har Oppdal fått nytt bygningsråd, og det er første gang det nye utvalget for bygg og arealsaker skal behandle utbyggingen til Siva som har hatt nesten enstemmig oppslutning politisk i forrige periode.

Enhetsleder Ane Hoel har tidligere varslet at det kan ta flere måneder før Fylkesmannen har behandlet klagene på rammesøknaden.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments