klatring

SLIK BLIR DET: Sånn ser planene for klatretårnet i sentrum ut, på papiret.

byrom-siva

Slik ser Sivas arkitekter Pir II for seg muligheten for å skape et nytt rom ved å koble innovasjonssenteret sammen med plassen i sørenden av bygget via klatretårnet «Fjellet». Foto: Pir II

Skjermbilde 2019-04-11 kl. 15.44.53

Lekeplassen og bygget knyttes sammen med klatretårnet via en trapp til 2. etasje. Foto: Pir II

«Siva-tårnet» vil koste 5 millioner kroner:

Ber om støtte til klatresenter

Klatreklubbern søker om kommunal støtte til nytt klatresenter i Siva-bygget.

Oppdal klatre og fjellsportklubb søker kommunen om 700.000 kroner i støtte til etablering av Oppdal klatresenter.

Pengene skal brukes til oppføring av klatre- og buldrevegger.

– Vi ber om en stor sum, men det er likevel en liten del av totalkostnadene i prosjektet, skriver prosjektleder Rune Kvalsnes i søknaden.

Prosjektet har allerede fått signerte bidrag på 1.250.000 kroner fra næringslivet i Oppdal.

Klatresenteret vil ha en samlet pris på 5.040.000 kroner inkl mva, og er planlagt finansiert med spillemidler (1.550.000 kroner) idrettens momsrefusjon (860.000 kroner) dugnad (330.000 kroner) og støtte fra lokalt næringsliv og kommune (2.300.000 kroner).

Prosjektledelsen skriver i søknaden at det er gjort godt grunnarbeid for å finne en forsvarlig driftsmodell for prosjektet.

– Vi har evaluert drift og regnskap i tre sammenlignbare prosjekter, samt vært på besøk på disse sentrene for å finne styrker og svakheter i driften. Basert på dette har vi funnet fram til en bærekraftig driftsmodell, skriver Kvalsnes.

Klatreklubbens hovedaktivitet er i dag å drifte «buldrerommet» i de leide lokalene hos Oppdal sten. I 2017 hadde de over 1500 løste billetter i buldrerommet, og to tredjedeler av brukerne var barn og ungdom under 18 år.

Det nye klatresenteret skal være et tilbud for alle, og skal også kunne benyttes av skoler og barnehager og andre idrettslag.

– Dette vil øke innendørskapasiteten i bygda, mener klubben.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert