Turistforeningen, næringsaktører, grunneiere og hyttefolk går sammen:

Samler underskrifter for løypa

Trondhjems Turistforening, næringsaktører, grunneiere og hytteeierforeninger i Oppdal går sammen om en underskriftskampanje for skiløypa i Gjevilvassdalen.

Kampanjen for skiløypa i Gjevilvassdalen er blitt lansert på nettstedet underskrift.no torsdag kveld.

Syv initiativtakere står bak underskriftsaksjonen, blant annet Frode Støre Bergrem, leder i Trondhjems Turistforening, Lars Sevaldsen, leder i Oppdal hytteforum, Helge Stabursvik, leder i Gjevilvassdalen hytteeierforening, Arne Ivar Bakk, innehaver av Bakksætra og Fiona Nyvold, innehaver av Jokerbutikken på Festa.

Om to uker skal kommunestyret i Oppdal ta stilling til om den vedtatte reguleringsplanen for skiløype på Gjevilvassveien 16 uker i året skal reverseres. 29. oktober vedtok Høyre og Sp med 13 mot 12 stemmer å be kommunedirektøren belyse en slik reverseringsprosess.

Planen er å overlevere underskriftene fra den pågående aksjonen til dette møtet. Ved 23-tiden torsdag kveld har nærmere 320 personer skrevet under på oppropet.

Løypereguleringsplanen ble vedtatt i 2016 og er sammen med ekspropriasjonsvedtakene blitt stadfestet av fylkesmannen i to omganger. I høst ga også skjønnsretten kommunen medhold i å gjennomføre reguleringsplanen på to av tre viktige strekninger.

13 grunneiere har imidlertid anket skjønnet som gir 115 grunneiere 87 000 kroner hver, totalt 10 millioner kroner i erstatning for å frasi seg veiretten til fordel for skiløype.

«Underskriverne av dette oppropet vil på det innstendigste oppfordre Oppdal kommunestyre til å fullføre prosessen med å redde skiløypene i Gjevilvassdalen ved ikke å trekke vedtatt reguleringsplan i 13. time!», heter det i oppropet som i 10 punkter oppsummerer striden om den populære, men omstridte veiløypa, og argumenterer for å beholde den.

Oppropet advarer mot å trekke reguleringsplanen, slik Høyre og Sp nå trolig legger opp til og initiativtakerne skriver at «ved å trekke seg nå, vil kommunen trolig ha brukt nesten like mye penger som selve erstatningsbeløpet – til ingen nytte».

Oppropet peker på betydningen løypa har for oppdalinger, hytteeiere og turister, og initiativtakerne frykter konsekvensene av at veien blir brøytet i vinter, slik flere grunneiere har varslet at de vil gjøre.

«Løypenettet i dalen er «rosinen i pølsa» for Oppdal som skidestinasjon. Det betyr«ski out –ski in» for et stort antall hytter der eierne har etablert seg med løypa som en forutsetning. Ettersom andel varme senger synker, blir hytteeierne en stadig større andel av turistene i Oppdal. For mange hytter er løypene i dalen tilknytningen til resten av løypenettet», heter det videre i oppropet, som også kan underskrives på Jokerbutikken på Festa og i VPG i sentrum.

Les hele oppropet her

Det er også tidligere gjennomført underskriftskampanjer for Gjevilvassdalen.

Da reguleringsplanen var på høring vinteren 2016 ble det samlet inn 2 780 navn fra lister som lå ute i butikker og på offentlige steder i Oppdal. 

Under den store kampen om dalen ved årtusenskiftet ble det også samlet inn flere tusen underskrifter for å stanse kommuneplanen som åpnet for å bygge 250 hytter. Den planen ble stanset av Miljøverndepartementet.

Disse står bak det nye oppropet:

Arne Ivar Bakk, innehaver av Bakksætra

Carl S. Bjurstedt, Ålbusbakkan, med veirett

Lars Sevaldsen, leder i Oppdal hytteforum

Cecilie Nitter, Gulakersætra

Helge Stabursvik, leder for Gjevilvassdalen hytteeierforening

Frode Støre Bergem, leder for Trondhjems turistforening

Fiona Nyvold, daglig leder Festa handel

Mer om saken i Radio E6 fredag fra kl. 09.00!

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Oddvar Magne Skjørstadmo Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Oddvar Magne Skjørstadmo
Gjest
Oddvar Magne Skjørstadmo

Når det nå blir involvert en hel mengde folk og interesser, som kanskje har en fot innenfor bestemmende myndighet og eierskap, dvs. har flere roller og interesser i dette, så vil vel dette også berøre hvilket utfall det blir på dette. Da kan det være at noen er inhabil, og utfallet i en eller annen retning, bli gjort ugyldig.