Inspektørene Gunnhild Wennevold og Hilde Brandegg sammen med rektor Håvard Melhus.
Inspektørene Gunnhild Wennevold og Hilde Brandegg sammen med rektor Håvard Melhus.

Ungdomsskolen på fylkestoppen i Nasjonale prøver:

Derfor scorer elevene høyt i Nasjonale prøver

Elevene på 9. trinn på ungdomsskolen i Oppdal har aldri prestert bedre i Nasjonale prøver – og her får du ledelsens forklaring på hva som er suksessoppskriften.

– Jeg kan ikke huske at vi har gjort det så bra på 9. trinn i nasjonale prøver før, sier rektor ved Oppdal ungdomsskole, Håvard Melhus, både stolt og fornøyd.

OPP møter lederteamet ved skolen som fredag så gjennom resultatene fra Nasjonale prøver.

Det var meget hyggelige tall for både Oppdal og Rennebu. 8. trinnet i Rennebu og 9. trinnet i Oppdal er helt i fylkestoppen både i lesing og regning.

I lesing på 9. trinn scorer elevene i Oppdal 56 skalapoeng, bare elevene i Hemne har bedre leseferdigheter i Trøndelag.   Også i regning scorer oppdalselevene godt, bare Agdenes er bedre.

Rektoren er særlig fornøyd med at halvparten av elevene i regning og nesten 60 prosent av elevene i lesing havnet i de to øverste av fem mestringsnivå. Rektoren mener også det er bra att kun rundt en av ti elever er på de to nederste nivåene.

– Dette resultatet er veldig spesielt og artig.  Dette gleder jeg meg til å presentere på personalmøtet mandag, sier Melhus.

Tallene for Oppdal er snitt for samtlige elever ved Oppdal ungdomsskole og Vollan ungdomsskole, viser oversikten på skoleportalen til Utdanningsdirektoratet.

At oppdalselevene scorer bra i lesing handler om satsing på leseferdigheter i alle fag over flere år, forteller inspektør Gunnhild Wennevold.

– Det er ikke bare i norsk vi driver leseopplæring, lærerne er bevisste på at elevene skal lese for å lære i alle fag.

– Vi har også jobbet systematisk med å løfte svake lesere gjennom å drive ekstra lesetrening, sier inspektør Hilde Brandegg.

Selv om rektoren understreker at skolen har eget bibliotek som elever kan bruke, legger ikke Wennevold skjul på at interessen for å lese bøker på fritida neppe er stor for flertallet av elevene.

– Noen leser mye, men mange leser lite på fritida. Det viktigste er lesesatsingen på skolen, og lærerne er bevisst på å drive leseopplæring i sine fag.

Lederteamet understreker at lesesatsingen har vært drevet over flere år.

– Vi får ikke slike resultater i en fei, sier de tre.

I matematikk mener Melhus at Oppdal har fått et løft gjennom å lære fra en av de beste skolene i landet i regning. Alle mattelærere fra Oppdal har vært på besøk ved Engebråten skole i Oslo, som har scoret svært høyt i nasjonale prøver i regning. Der har  en dedikert mattelærer laget en egen modell for matteundervisning. Den er nå tatt i bruk ved Oppdal ungdomsskole:

– Det er en radikal omlegging, sier Brandegg.

Enkelt forklart handler det om at elevene i mye større grad enn før differensieres etter nivå, og at kunnskapen skal sitte godt før en går videre til neste tema.

Klassene deles inn i tre-fire ferdighetsnivå, der undervisningen er tilpasset eleven.

– Det er ikke en statisk inndeling , men dynamisk etter hvert som elevene mestrer regning.

Poenget er at det ikke må gis større utfordringer enn det elevene klarer:

– Elevene skal lære et tema skikkelig før læreren går videre, vi slipper dem ikke før de har skjønt det de jobber med i øyeblikket, sier Brandegg som mener modellen tilrettelegger bedre for hver enkelt elev, også de sterkeste.

Lederne avviser at det handler om å sikte seg inn mot de nasjonale prøvene for å få gode resultater.

– Vi øver ikke inn mot nasjonale prøver, og det er historisk få elever som får fritak hos oss, understreker inspektør Hilde Brandegg. Ifølge henne var det i år stort sett gitt fritak i lesing bare for innvandrerungdom som har vært kun kort tid i Norge.

På 8. trinn er det Rennebu-elevene som ligger helt øverst i fylket – i både lesing og regning. I lesing scorer ungdoomsskoleelevene i Rennebu hele 57 skalapoeng mot et fylkessnitt på 49 og et landsgjennomsnitt på 50.

I regning scorer elevene i Rennebu 53 poeng, likt med Lierne på fylkestoppen.

– Vi er utrolig fornøyd med resultatet vi fikk på åttende, sier rektor Gerd Staverløkk til Opdalingen.

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Odd Nyberg Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Så fint at alle er enig om at resultater skal måles og vurderes ?
Karakterer , lekser og prøver er viktig for å strekke seg !