Innovasjonssenteret i Oppdal er under bygging og slik så det ut på byggeplassen fredag ettermiddag.
Innovasjonssenteret i Oppdal er under bygging og slik så det ut på byggeplassen fredag ettermiddag.

Slik vil Siva redusere ødeleggelsene ved en 200-årsflom:

Umulig å sikre Låven mot flom

Inngangen til Låven vil havne 70 centimeter under nivået for en 200-årsflom.

Kommuneadvokat Rolf Lynum Bjerkem har i et notat advart mot flomfaren rundt innovasjonssenteret Siva bygger i Oppdal sentrum, og frykter at kommunen kan bli erstatningspliktig hvis bygget blir godkjent.

En flomkartlegging Norconsult har gjennomført for NVE viser nemlig at både Låven og store byggeklare tomter i Oppdal sentrum vil bli liggende under vann ved en 200-årsflom i Ålma.

I en ny redegjørelse om flomtiltakene peker Sivas arkitekter Pir II på at det er umulig å sikre Låven mot å bli oversvømt fordi inngangen vil ligge 70 cm under nivået for en 200-årsflom.

Å heve bygget med 70 cm vil være umulig i forhold til annen infrastruktur i sentrum, påpeker Pir II,

Men Pir II mener en slik storflom ikke vil komme plustelig, men gi tid til varsling og evakuering.  Dermed er det kun fare for materielle skader, og det mener Siva i stor grad kan unngås ved å bygge vanntette tekniske rom i kjelleren og ha en plan for flytting av inventar og møbler.

Siva peker på at bygget er konstruert og dimensjonert for å tåle en 200-årsflom, og mener det eneste stedet det vil komme inn vann er ved inngangsdør i 1. etasje.

Den vil ikke kunne motstå et vanntrykk fra en flom over tid, men Pir II mener det vil være tid til å redusere risikoen for innvendige skader ved hjelp av fysiske tiltak som sandsekker og eller mobile flombarrierer.

Det vil redusere følgeskader av en flom, heter det  i redegjørelsen som er sendt Oppdal kommune.

Både politikere og administrasjon i Oppdal kommune er bekymret for kravene til flomsikring som utbyggere i Oppdal sentrum pålegges som følge av flomkartet NVE har fått utarbeidet.

Oppdal Næringsgorening har i et brev bedt om et møte med kommunen og er bekymret for at de nye flomkravene vil påføre utbyggere utgifter i millionklassen.

Både Shell-tomta, byggetrinn to av Quality Skifer Hotel og tomt for framtidig kommunalt utleiebygg i Inge Krokanns veg vil bli oversvømt ved en 200-årsflom.

Det er dagens bru over Ålma ved Felleskjøpet som er proppen og kan utløse en storflom. Så lenge den ikke erstattes, vil blant annet ikke NVE godta bygging av ny brannstasjon fordi tilførselsveier til stasjonen for mannskap vil bli sperret ved en 200-årsflom.

Brua er fylkeskommunal, men langt nede på fylkeskommunens prioriteringsliste over bruer som må skiftes ut.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
9 måneder siden

Elva Ålma er vel en god indikator på hvor høyt grunnvannet står i sentrum av Oppdal. Ved flom så vil vel problemet med vann kun bli værre. For de bygningene som har stått der i mange år, så har det vel ikke vært det helt store problemet. Men så har de vel ikke så stor og djup kjeller heller da.