Trøndelag Venstre med løfte til pelsdyroppdretterne:

Ingen oppdrettere skal lide tap

«Ingen skal lide tap som følge av et politisk vedtak.», er Trøndelag Venstres løfte etter at partiet fikk vedtatt nedlegging av næringen. Også stortingspolitiker fra Venstre vil se på kompensasjonen på ny.

Fylkesstyret i Trøndelag Venstre krever full kompensasjon for tap når pelsdyrnæringen avvikles.

Det går fram av en uttalelse styret kom med lørdag. Det var Venstre som fikk gjennom pelsdyrforbudet da de kom inn i regjeringen i 2018. I sommer vedtok Stortinget å nedlegge næringen, og nå står kampen om hvilken erstatning de snaut to hundre oppdretterne og andre aktører skal få i kompensasjon.

«Det er en ekstra forpliktelse til å gi full kompensasjon for tap når avviklingen kommer gjennom politiske vedtak og ikke endringer i markedet. Den kompensasjonen som må gis må reflektere at for de knapt 200 pelsdyrbøndene dreier deg seg om et livsverk og en næring.», heter det i uttalelsen fra Trøndelag Venstre.

Oppdrettere har reagert voldsomt på prinsippet om å bruke såkalt bokført verdi på anleggene som utgangspunkt for erstatningen. For mange oppdrettere med nedbetalte anlegg er bokført verdi en brøkdel av farmens egentlige verdi.

«Det å basere seg på bokført verdi i stedet for takst er ikke akseptabelt.», mener Trøndelag Venstre der det pekes på at det er normalt i en rettsstat å bruke en form for takst når man inndrar verdier og eiendom.

«̧Det må også være en grundig individuell behandling av hver enkelt sak», mener Trøndelag Venstre og legger til at de også er svært viktig å sikre at de som er over 62 år når forbudet trer i kraft i 2025 skal kunne ta ut tidlig alderspensjon.

Også den trønderske stortingspolitikeren Guri Melby, som sitter i sentralstyret i Venstre, åpner nå for en bedre kompensasjon.

Venstre-politikeren holdt tale da organisasjonen Noah nylig arrangerte demonstrasjon for ville dyr i norsk natur utenfor Stortinget lørdag. Der skrøt hun av at partiet fikk gjennomslag for å legge ned pelsdyroppdrett. Til avisa Nationen åpner hun imidlertid for en mer rettferdig kompensasjon enn det regjeringen har lagt opp til.

– Dersom det nå skulle vise seg at det som er satt av midler ikke er tilstrekkelig, er vi selvsagt nødt til å se på det på nytt, uttaler hun til Nationen.

Melby fikk massiv kritikk da hun lanserte en idé om å starte cannabisdyrking i nedlagte pelsdyrfarmer.

I bondeorganisasjonene er det ikke uventet voldsom motstand mot regjeringens pelsdyrnedleggelse. Leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag hamret løs mot avviklingen av pelsdyrnæringa på landsmøtet lørdag og sier at noe annet enn full kompensasjon er skammelig.

– Regjeringen, med sitt flertall på Stortinget, har vedtatt å avvikle pelsdyrnæringa. Det etter en politisk prosess hvor tre av partiene i utgangspunktet var mot, og bare Venstre var for, sa Hoff i sin tale til Småbrukarlagets landsmøte.

– En politisk hestehandel ble gjennomført etter at næringen selv var godt i gang med et velferdsprogram, som hadde fått bred politisk støtte året før. Det er 200 familiedrevne pelsdyrgårder som nå får yrkesforbud. Ja, da forventer vi full erstatning. Noe annet er bare skammelig, og det vil ikke stå seg i historiebøkene, sa hun.

Flere fylkeslag fra ulike partier på Stortinget har uttrykt misnøye med regjeringens forslag til forskrift for erstatning til pelsdyropprettere.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments