Lav ledighet i Oppdal og Rennebu:

Ledigheten ned i Oppdal

Ledigheten har gått ned ved inngangen til julemåneden i Oppdal.

Ved utgangen av november var det 4277 helt arbeidsledige trøndere. Dette er 207 færre enn på samme tid i fjor. Ledighetsnivået i fylket er nå på 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

I Oppdal er ledigheten under fylkessnittet, på 1,2 prosent, i Rennebu 1,5 prosent.

Totalt er 63 personer uten arbeid i de to kommunene, 44 i Oppdal og 19 i Rennebu. Ledigheten har gått ned i Oppdal, opp i Rennebu.

Arbeidsledigheten i Norge er ved inngangen til desember på 2,1 prosent. Det er bare Troms og Sogn og Fjordane blant fylkene i landet som har lavere ledighet enn Trøndelag med henholdsvis 1,5 og 1,3 prosent.

I tillegg til færre ledige, har også antall tiltaksdeltakere gått betydelig ned i Trøndelag. Totalt er det nå 988 personer i tiltak. Dette er 437 færre enn på samme tid i fjor og gir en nedgang på 31 prosent.

– Når bruttoledigheten går ned, betyr dette at flere faktisk er i jobb. Dette skyldes i hovedsak at vi har et godt arbeidsmarked, og stort behov for arbeidskraft i flere bransjer, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Over 35.000 stillinger   
Hittil i år er det utlyst over 35000 stillinger i Trøndelag. Det er 2000 flere stillinger enn på samme tid i fjor.
– For mange av dem som sliter med å få innpass i arbeidslivet, er dette et gunstig utgangspunkt. Hittil i år har vi formidlet 2232 personer ut i jobb, samtidig greier flere seg uten bistand fra NAV, sier Wigum.

Høyest og lavest ledighet 
38 av fylkets 48 kommuner har under 2 prosent ledighet. Kommunen med lavest ledighet er Lierne med 0,6 prosent. Snillfjord og Holtålen har begge 0,7 prosent.

Høyest ledighet er det i Roan med 4,9 prosent, Verran med 3,2 prosent og Fosnes med 3,1 prosent.
Blant bykommunene har Stjørdal og Namsos lavest ledighet med 1,7 prosent, deretter følger Trondheim med 1,8 prosent.

De største kommunene:  
Trondheim: 1,8 prosent
Stjørdal: 1,7 prosent
Steinkjer: 2,1 prosent
Levanger: 2,2 prosent
Melhus: 1,6 prosent
Verdal: 2,2 prosent
Malvik: 1,9 prosent
Namsos: 1,7 prosent
Orkdal: 1,5 prosent

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer