OVS utvider tilbudet på yrkesfag til høsten:

Comeback for servicefag

Seks år etter at linjevalget Salg og service ble lagt ned ved Oppdal videregående skole, kommer faget trolig tilbake neste høst.

Salg, service og reiseliv, samt et småskalatilbud innen restaurant- og matfag blir trolig å finne på timeplanen ved Oppdal videregående skole (OVS) fra og med neste skoleår. Det går frem av fylkesrådmannens forslag til yrkesfagprofil ved skolen.

– Dette er positivt for oss. Vi har hatt elevtallsøkning de senere årene og mener vi har kapasitet til minst ett nytt programområde, sier rektor Torkil Svorkmo Lundberg til OPP.

At skolen får nye utdanningstilbud bryter en trend de siste årene der OVS har mistet flere fagområder, nå sist Teknikk og industriell produksjon (TIP).

I 2013 ble utdanningsprogrammet Salg og service lagt ned på grunn av laber interesse.

– Det var litt mer krevende tider den gangen. Programfaget ble lagt ned på grunn av for få søkere. Nå har elevtallet økt og næringslivet innen reiseliv, salg og overnatting er i vekst i Oppdal, sier Svorkmo Lundberg, som er spent på responsen på de nye tilbudene.

Dersom hovedutvalg for utdanning i fylkeskommunen vedtar fylkesrådmannens innstiling,  vil OVS også få et utdanningstilbud i småskalamat innenfor Restaurant og matfag, et utdanningsprogram skolen mistet i 2009.

–  Vi foreslo å etablere småskalatilbudet som et vanlig utdanningsprogram, men fylkesrådmannen mener det skal være et småskala tilbud. Faget har imidlertid status som et eget utdanningsprogram som det skal søkes på, men organiseringen av det er ikke helt klar ennå, sier Svorkmo Lundberg.

Satsingen på de nye utdanningsfagene henger nøye sammen med at Oppdal er en reiselivsdestinasjon med stor lokalmatproduksjon. Det er registrert hele 220 årsverk for alle yrkesfaglige sluttkompetanser innen restaurant og matfagene i Oppdal, går det frem av fylkesrådmannens vurderinger. Det er i tillegg 22 årsverk innen reiselivsfag, 40  årsverk innen resepsjonsfaget og 300 årsverk innen salgsfaget. Næringslivet i disse bransjene i fjellbygda ønsker å rekruttere lokal ungdom gjennom lærlingeordningen.

Også andre endringer er på gang i fagtilbudet.  Andreåret innen byggteknikk endres til Vg2 Tømrer.

–  Ønsket vårt var å tilby både tømrer og betongfag andreåret, men fylkesrådmannen innstiller på å tilby kun Vg2 tømrer og et småskalatilbud for murer- og betongfag. Vg2 Elektrofag vil også bli noe utvidet i innhold, opplyser Svorkmo Lundberg.

Rektoren håper nå at pendelen er i ferd med å snu for når det gjelder utdanningstilbudet ved skolen som i inneværende år har 305 elever. Han forventer det samme elevtallet med to nye utdanningsprogram.

– Årsaken til dette er at vi ser for oss at noen elever vil velge ett av de to nye utdanningsprogrammene i stedet for de vi har fra før.

– Men fylkesrådmannen sukrer pillen litt når han samtidig vil kutte i utbyggingsprosjektet?

– Dette er positivt for lokalsamfunnet. Nå får vi et bredere tilbud til skoleungdom som ønsker å ta utdanningen lokalt. At skolen får to nye yrkesfag er et direkte resultat av behovene som er signalisert fra lokalt næringsliv.

Les mer i dagens OPP: Protester mot OVS-kutt på 110 mill.

2 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Sigrid Flatås Storli
Sigrid Flatås Storli
7 måneder siden

Linjen som ble lagt ned i 2013 heter «Service og samferdsel», ikke «Salg og service» 🙂 Jeg var en av få søkere, som måtte vurdere noe annet eller flytte til Støren for å gå linja. Andre året (VG2) kan man velge å gå videre i enten «Salg, service og sikkerhet», «Reiseliv», «IKT-servicefag» eller «Transport og logistikk». Lett å blande navnene. Støren har i værtfall førstnevnte (for øydblikket), regner med at det er denne retningen Oppdal vil ha igjen!

Sigrid Flatås Storli
Sigrid Flatås Storli
7 måneder siden

Ser forøvrig at det er vurdert endringer, men ifølge utdanning.no er ikke disse bestemt. Men faget het uansett «Service og samferdsel» i 2013, og det gjør det også nå, foreløpig iværtfall 🙂