Brøyternes advokat i nytt brev:

– Enkelt å droppe løypeplanen

Brøyternes advokat plukker kommuneadvokatens argumentasjon for å beholde løypereguleringsplanen i Gjevilvassdalen fra hverandre i nytt brev.

Dobbelterstatning kan ikke avvises, kommunen risikerer betydelige saksomkostninger ved en ny rettsrunde og det er ikke behov for å oppheve løypereguleringsplanen, det er bare å la være å gjennomføre den, mener brøyternes advokat Ivar Chr. Andersskog.

Det går frem av en juridisk vurdering han har sendt til sine parter, og som mandag også ble sendt ut til kommunestyrerepresentantene.

Torsdag skal kommunestyret ta stilling til om det skal startes en prosess for å trekke løypereguleringsplanen. Første steg vil da være at kommunen ikke kommer med en begrenset anke (avledet overskjønn).

Andersskog inntar dermed stikk motsatt standpunkt i forhold til kommuneadvokat Kristian Nordheim som i forrige uke kom med sin vurdering til kommunedirektøren.

Nordheim anbefaler kommunestyret å vedta en begrenset anke for å unngå at det utbetales erstatning for skog, seterutleie og tap av kraftinntekter i tillegg til veierstatningen som er utmålt til 10 millioner kroner av skjønnsretten.

Han slår også fast at det vil være en omfattende prosess å oppheve løypereguleringplanen som ble vedtatt av kommunestyret 22. juni 2016.

I saksfremlegget som ble sendt ut til politikerne i forrige uke, anbefaler kommunedirektøren kommunestyret å følge kommuneadvokatens tilrådninger.

Advokat Andersskog skriver at problemstillingen knyttet til dobbelt-erstatning har vært oppe en rekke ganger i rettspraksis, og det er svært få tilfeller hvor det avskrives erstatningsposter knyttet til dobbelterstatning. Andersskog hevder at det i tillegg til erstatning for avstått erstatningsobjekt, i dette tilfellet veiretten vinterstid, også skal betales erstatning for ulempene for resteiendommen, og at disse ulempene må vurderes individuelt.

«Jeg anser det som stor sannsynlighet at vi vil få medhold i hele eller deler av våre krav», skriver Andersskog. På vegne av sine 12 klienter har han anslått tapte inntekter på skogsdrift, seterutleie og kraftverksinntekter til 38,5 millioner kroner i sin begjæring om overskjønn.

Advokaten skriver videre at kommunen ikke bare må dekke saksomkostningene dersom hans parter får medhold etter en ny rettsrunde, men uansett «på grunn av sakens spesielle karakter». Han mener også at kommunen må dekke kostnadene til Olav Kvams advokat som må trekkes inn i en ny rettsrunde som han mener blir mer omfattende enn skjønnsforhandlingene i tingretten.

Les hele brevet fra Andersskog her

Ivar Chr. Andersskog avviser at det er behov for en omfattende prosess for å trekke den vedtatte løypereguleringsplanen.

«Bygningsloven legger opp til at det er helt fritt for kommunen å gjennomføre en plan eller ikke. Det foreligger således ingen plikt til å gjennomføre planen», skriver Andersskog og viser til at Trondheim kommune har «en rekke» reguleringsplaner som ikke blir gjennomført.

Brøyternes advokat peker videre på at det er fullt mulig å stoppe videre skjønnsforhandlinger dersom kommunen i sitt svar til retten opplyser at reguleringsplanen og ekspropriasjonen ikke ønskes gjennomført.

«Konsekvensen av at kommunen ikke ønsker å gjennomføre reguleringsplanen, medfører at dere ikke har krav på erstatning», skriver Andersskog til sine klienter der han også avviser at kommunen kan bli erstatningsansvarlig ved å ikke gjennomføre løypeplanen.

Dersom kommunestyret vedtar å ikke gjennomføre reguleringsplanen for skiløype på Gjevilvassveien, mener Andersskog at hans klienter bør ta kontakt med kommunen for å etablere skispor fra Osen og Grøtsetra frem til Gjevilvasshytta i vinter.

«En får håpe at kommunen er villig til å være med på en dialog og prosess om dette, da kommunen er en viktig aktør i denne prosess», avslutter Andersskog.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments