Skranketjenestene forsvinner fra trafikkstasjonen i Oppdal. Her er det Harry Anglen som i vår ventet fortvilet i saktegående kø for å få hjelp.
Skranketjenestene forsvinner fra trafikkstasjonen i Oppdal. Her er det Harry Anglen som i vår ventet fortvilet i saktegående kø for å få hjelp.

Oppdalingene må til Sunndal for å fornye lappen og få prøveskilt:

Espnes: – Misnøye med tjenestekutt

Heretter må oppdalingene dra til Sunndalsøra for å fornye førerkortet, motta prøveskilt og gjennomføre omregistrering av kjøretøy.

– Jeg er ikke noe fornøyd med endringen som Statens vegvesen ønsker, sier ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes, til OPP.

Statens vegvesen har nå sendt over sitt endelige forslag om hvor etaten skal levere sine tjenester i framtiden.

Oppdal har i dag servicekontor med skranketjenester, teoriprøver og praktiske førerprøver for klasse B (personbil), BE (personbil med tilhenger) og T (traktor).

I en konsulentrapport ble det foreslått å legge ned trafikkstasjonen i Oppdal, som en av åtte i Trøndelag, men dette ble revurdert av vegvesenet i vår.

Espnes, som den gangen var ordførerkandidat i Oppdal, reagerte sterkt på forslaget. Etter en høringsrunde valgte vegvesenet kun å flytte skranketjenestene fra Oppdal, noe som også er den endelige konklusjonen.

Heretter må innbyggerne i fjellbygda dra til Sunndalsøra for å:

  • Fornye/bytte inn førerkortet
  • Omregistrere kjøretøy
  • Motta prøveskilt

Oppdal og Rennebu er de to kommunene som blir mest påvirket av endringen, skriver Statens vegvesen i sin konklusjon. Oppdalingene må kjøre 132 kilometer tur/retur til Sunndalsøra for å få hjelp til å løse skrankeoppgaver, mens rennbyggen må kjøre 121 km tur/retur Trondheim for å få den samme hjelpen.

–  Min intensjon har vært å beholde også skranketjenestene i Oppdal, og at man heller vurderte hvordan dette skulle organiseres fremfor å ta de helt bort, sier Espnes.

Han understreker at han uttaler seg om saken kun ut fra OPPs orientering, og stiller seg undrende til at han som ordfører ikke er blitt informert om vegvesenets endelige konklusjon.

– Dette er en såpass vesentlig endring at det er dumt at vi ikke er blitt orientert om det som kommune, sier Espnes.

Vegvesenet viser til at innføringen av digitale selvbetjeningsløsninger har ført til at besøkene på trafikkstasjonene har gått kraftig ned de siste årene, en utvikling som forventes å fortsette i årene som kommer. Nå er det mulig å gjennomføre salgsmelding og omregistrering, melde tap av førerkort og vognkort, samt sjekke frister for EU-kontroll på etatens hjemmeside.

I en pressemelding fra vegvesenet går det frem at syv av dagens 74 trafikkstasjoner foreslås lagt ned, 40 vil få et redusert tilbud, mens 27 trafikkstasjoner vil ha samme tjenestetilbud som i dag.

Omstillingstiltakene skal være påbegynt senest innen 1. juni 2020 og endelig gjennomført innen utgangen av 2024. Den samlede effektiviseringsgevinsten på landsbasis er anslått til 255 millioner kroner. 

–  I vårt forlag har vi lagt vekt på å opprettholde de tjenestene som krever oppmøte og som betyr mest for flest folk, med andre ord praktisk førerprøve for personbil og teoriprøver. Vi opprettholder disse tjenestene på alle steder vi anser som forsvarlig ut ifra kravene til effektiv og rasjonell drift og hensynet til trafikksikkerheten, sier direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet, Bodil Rønning Dreyer i pressemeldingen.

Hun viser til at deres oppdrag har vært å komme med forslag til hvordan de kan effektivisere driften uten at dette skal få for store konsekvenser for brukerne.

– Vi foreslår derfor å opprettholde flere av dagens tjenestesteder for tjenester som krever oppmøte og å søke samarbeid med andre offentlige etater for gjennomføring av blant annet teoriprøver, sier Rønning Dreyer.

Ordføreren Geir Arild Espnes innser at flere tjenester kan løses digitalt:

–  Vi er klar over at en del av oppgavene må over på digitale løsninger, men vi ville gjerne beholdt skranketjenestene.

  –  Er toget nå gått for å beholde skranketjenestene i Oppdal?

–  Det må jeg se nærmere på før jeg uttaler meg, svarer Espnes.

Vennligst Logg inn for å kommentere
3 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
2 Kommentarforfattere
Frank AbildstenØyvind Nicolaisen Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Øyvind Nicolaisen
Gjest
Øyvind Nicolaisen

Når?

Øyvind Nicolaisen
Gjest
Øyvind Nicolaisen

Ok. 2020-2024

Frank Abildsten
Gjest
Frank Abildsten

selvbetjeningsløsninger har ført til at besøkene på trafikkstasjonene har gått kraftig ned de siste årene?
Da burde de ta en tur på onsdagene og se at det er en lang kø av folk som skal inn på Statens vegvesen.
I disse miljø fokuserte tider er det vel helt feil å kjøre 120km tur retur til Sunndalsøra?