Bru forsinker brannstasjon og næringssatsing i sentrum

Gammel E6-bru er propp i sentrum

Denne brua over Ålma må skiftes – hvis ikke kan både ny brannstasjon og flere andre utbygginger i sentrum bli satt på vent.

NVE vil ikke godta ny brannstasjon i Oppdal sentrum ved Oppdals stadion i Inge Krokanns veg fordi tilførselsveien dit kan bli truet av storflom i Ålma.

Også at andre sentrumsutbygginger må være sikret mot en 100-årsflom i Ålma, som NVE har kartlagt omfanget av i et eget flomkart.

– Flomsikringskravene ligger som en klam hånd over utviklingen av Oppdal sentrum. Vi er midt oppe i diskusjonen hver dag, med gravemaskiner og byggekraner i gang med arbeid. Det er ikke enkelt, innrømmet utviklingsleder Jan Kåre Husa da 2020-budsjettet ble lagt fram tirsdag morgen.

I investeringsbudsjettet er byggingen av brannstasjonen det største løftet, men foreløpig er det usikkert om byggingen kan starte neste år som planlagt.

Politikerne landet etter mye diskusjon på å bygge brannstasjon i Inge Krokanns veg ved Oppdal stadion. Men det vil ikke NVE godta og selv etter meklingsmøter hos fylkesmannen opprettholder NVE innsigelsene på reguleringsplanen for ny brannstasjon.

NVE vil ikke godta tomta politikerne har valgt fordi den vil være utilgjengelig for mannskapet ved en 200-årsflom i Ålma.

–  Vi prøver å si at vi ved dagens brannstasjon vil ha en flomdybde på fire meter ved samme type flom. Det er en aldeles fastlåst situasjon, vi vet ikke hva vi må gjøre, sa Husa før han likevel hadde svaret.

Det er nemlig den fylkeskommunale brua på gamle E6 over Ålma som må erstattes. Ved en flom i Ålma kan brua bli en farlig propp og føre til oversvømmelse av en rekke sentrumseiendommer.

Kostnadene for å skifte ut brua er anslått til 10 millioner kroner, i tillegg til 10 millioner for å grave ut elva og etablere murer og voller mot gangvei. NVE har tatt på seg å grave ut elveløpet i Ålma fra den krysser ny E6 til den krysser Inge Krokanns veg ved Prøven Bil.

Brua er fylkeskommunal eiendom, men oppdalsbrua er ikke prioritert i fylket.
– Vi prøver å få fylkeskommunen til å ta ansvar, men det er 13 andre bruer i Trøndelag som er minst like dårlige, påpekte Husa.

Vennligst Logg inn for å kommentere