Lar sammenslåing med Oppdal ligge død:

Ikke aktuelt med nye samtaler

Departementet støtter fylkesmannen som mener at fusjon mellom Rennebu og Oppdal er best for de to kommunene. – Det er uaktuelt å blåse nytt liv i den saken, slår Rennebu-ordføreren fast.

–  Jeg har ikke tenkt å ta opp tråden på det nåværende tidspunkt, men vi skal fortsatt samarbeide, både med Oppdal og med regionrådet, sier ordfører i Rennebu, Ola Øie, til OPP.

I går kom avgjørelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avviser grensejustering mellom Rennebu og Oppdal.

Selv om et flertall av innbyggerne i de fire kretsene ønsker grensejustering, mener departementet at Rennebu kommune vil bli «betydelig svekket ved en grensejustering i tråd med initiativet, og det vil være tvil om Rennebu vil kunne fortsette som egen kommune».

–  De ulike momentene i saken peker i ulik retning, men departementet har lagt særlig vekt på bruken av kommunale tjenester og konsekvensene for Rennebu kommune. Etter en helhetsvurdering har departementet derfor vedtatt ikke å endre grensen, sier statsråd Monica Mæland i gårsdagens pressemelding.

Mæland viser til at Fylkesmannen har pekt på at en fusjon mellom Oppdal og Rennebu vil være den beste løsningen på sikt, og har tilbudt sin bistand dersom samtalene blir gjenopptatt.

I en folkeavstemning høsten 2016 sa nærmere 70 prosent av rennbyggen nei til fusjon og saken ble lagt død.

«Departementet er ikke uenig i fylkesmannens argumentasjon, men legger til grunn at den foreliggende saken gjelder grensejustering. For øvrig vises det til at Stortinget vedtok 7. desember 2017 at sammenslåinger i denne stortingsperioden utelukkende skal være basert på frivillighet».

–  Det er ikke aktuelt å ta noen videre initiativ i den saken. Kommunestyret har ikke gitt noe oppdrag om det, sier ordfører Ola Øie til OPP. Han er opptatt av å utvikle det samarbeidet de to kommunene allerede har på flere områder, og peker dessuten på at regionrådet for kommunene sør i Trøndelag også er en viktig arena.

Øie er blitt kritisert av initiativtakerne til grensejusteringen for at han har gjort for lite for Innset-kretsen. Vinteren 2017 ble det vedtatt å legge ned både barnehage og skole. Det var dråpen som fikk begeret til å renne over for de som ønsket å bli en del av Oppdal.

I torsdagens Nyhetsmorgen i Radio E6 fikk Øie spørsmål om hva han vil gjøre for å vise at han bryr seg om disse kretsene.

– Det har skjedd mye i Rennebu de siste fire årene. Det kommer et veiprosjekt frem til Ulsberg, vi har bevilget mer penger til kommunale veier og vi skal rehabilitere sykehjemmet. Vi jobber hver dag for et bedre tjenestetilbud, og ressursene må brukes i hele bygda

Initiativtakere på Innset og Ulsberg ønsker næringsutvikling på Ulsberg i forbindelse med ny E6.

 –  Kan utvikling på Ulsberg være et plaster på såret for disse kretsene?

–  Det er noe vi må se på fremover, svarer Øie, som nettopp er opptatt av å se fremover etter at grensejusteringssaken nå er avgjort.

–  Det er greit nå å fortsette som Rennebu kommune. Det er mye som skjer og jeg ser lyst på fremtiden for kommunen.

Mer om saken i dagens OPP!

Vennligst Logg inn for å kommentere